• Výchovný koncert - Robo Papp

  Výchovný koncert - Robo Papp

  Dňa 5. decembra 2018  našu školu navštívil známy slovenský spevák Robo Papp so svojím kamarátom Marcelom Dragúňom z dôvodu výchovného koncertu s názvom „Stop šikane“.

  Témou výchovného koncertu bola (kyber)šikana v jej rôznych podobách a formách. Koncert bol pripravený v dvoch verziách: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Cieľom koncertu bola univerzálna prevencia pred takýmto chorým a nežiaducim správaním, s ktorým sa stretávame bohužiaľ aj v našej škole. Počas koncertu boli žiakom sprístupnené informácie o (kyber)šikanovaní. M. Dragúň s R. Pappom sa snažili orientovať diskusiu aj na odvrátenú stránku virtuálneho sveta, pričom žiakom ozrejmovali úskalia tejto zdanlivo neškodnej zábavy. Robo Papp sa s našimi žiakmi ochotne podelil aj o vlastné nepríjemné skúsenosti s (kyber)šikanou, ktorej musel čelil vo svojom živote ako jej obeť. Výchovný koncert bol popretkávaný „chytľavými“ piesňami v podaní Roba Pappa a Marcela Dragúňa. Koncertu sa zúčastnili aj žiaci z elokovaného pracoviska v Richnave, ktorí patrili k najlepším divákom.

  Zapísal: Mgr. Jaroslav Filip, sociálny pedagóg

  Do galérie Výchovný koncert - Robo Papp boli pridané fotografie.

 • Čo vieme o Martinovi Kukučínovi

  Čo vieme o Martinovi Kukučínovi

  Dňa 29. novembra 2018 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili už štvrtého ročníka školskej súťaže o významnej osobnosti našich literárnych dejín.

  Tento rok sa mohli dozvedieť niečo viac o Martinovi Kukučínovi, najvýznamnejšiemu predstaviteľovi slovenského literárneho realizmu. Súťaž s názvom Čo vieme o Martinovi Kukučínovi spočívala v úvodnej prezentácii o autorovom živote a následne v riešení rôznorodých úloh. Žiaci si otestovali svoje vedomosti a zručnosti pri kvíze, tajničke, práci s literárnym textom, ale aj pri poskladaní obrázka na čas. Každú triedu druhého stupňa zastupovalo trojčlenné družstvo. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A kategória (žiaci 5. – 6. ročníka), B kategória (7. – 9. ročník). Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme! Súťaž pre žiakov pripravili Mgr. Monika Čechová a Mgr. Magdaléna Ferencová.

  Výsledky školskej súťaže Čo vieme o Martinovi Kukučínovi: A kategória: 1. miesto: VI. A, 2. miesto: V. A, 3. miesto: V. B, B kategória: 1. miesto: IX. A, 2. miesto: VIII. A, 3. miesto: VII. A.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Čo vieme o Martinovi Kukučínovi boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  Technická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 29. novembra 2018 sa v priestoroch Základnej školy Gelnica uskutočnilo okresné kolo  Technickej olympiády.

  Okresnému kolu Technickej olympiády predchádzalo školské kolo, na ktorom sme vybrali najlepších žiakov. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažili dvojice. Naša dvojica v zložení Nina Fabinyová a Jaroslav Žec (IX. A) skončila na druhom mieste. V kategórii B (žiaci 5. až 7. ročníka) nás reprezentoval Matúš Kurilla (VII. A), ktorý obsadil pekné tretie miesto.  Blahoželáme !!! Na súťaž ich pripravili Ing. Jozef Nalevanko a Ing. Peter Cenký. Na Technickej olympiáde musia žiaci predviesť okrem teoretických poznatkov aj svoje pracovné zručnosti. 

  Zapísal: Ing. Jozef Nalevanko, učiteľ

  Do galérie Technická olympiáda - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí pre deti z MŠ Richnava

  Deň otvorených dverí pre deti z MŠ Richnava

  Dňa 28. novembra 2018 zavítali do nášho ekolovaného pracoviska deti z MŠ Richnava so svojou pani riaditeľkou a pani učiteľkou.

  Deti si najprv zasadli do školských lavíc k žiakom prvej triedy a jednu vyučovaciu hodinu absolvovali ako veľkí školáci. Potom sa presunuli k žiakom nultých ročníkov, kde si navzájom predviedli čo už vedia a akí sú šikovní. Vzájomne nadviazali kamarátske vzťahy, zahrali sa spolu zábavné hry a na ich tvárach bolo vidno nadšenie a radosť, že za chvíľu budú aj oni školákmi.

  Nakoniec sme sa navzájom obdarovali malými darčekmi.

  Pani riaditeľke a učiteľskému kolektívu MŠ ďakujeme za dobrú spoluprácu a ústretovosť.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Deň otvorených dverí pre deti z MŠ Richnava boli pridané fotografie.

 • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

  Olympiáda zo SJL - okresné kolo

  Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnil už 11. ročník súťaže – okresné kolo – Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v CVČ v Gelnici.

  Olympiády sa zúčastnilo 8 škôl z nášho okresu Gelnica. Naša žiačka Radka Slebodníková (IX. A) obsadila krásne 3. miesto s počtom bodov 43. V tretej – ústnej časti bola najlepšia (získala 14 bodov). Žiačke blahoželáme. Na súťaž ju pripravila vyučujúca SJL – Mgr. Magdaléna Ferencová.

  Zapísala: Mgr. Magdaléna Ferencová, učiteľka

  Do galérie Olympiáda zo SJL - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Jesenný medzitriedny turnaj starších žiakov vo vybíjanej

  Jesenný medzitriedny turnaj starších žiakov vo vybíjanej

  Turnaj sa odohral v telocvični a na multifunkčnom ihrisku, pričom prebiehal od októbra a ukončil sa začiatkom novembra.

  Zúčastnili sa na ňom dievčatá (a občas aj chlapci) celého druhého stupňa. Viaceré zápasy boli dramatické až do konca. Víťazkami turnaja sa stali dievčatá 9. A triedy. Na druhom mieste skončilo družstvo 8. A triedy. Tretie miesto si vybojovali žiačky 8. B triedy. Už teraz sa tešíme na pokračovanie medzitriedneho turnaja zimným a jarným kolom vo vybíjanej. Poďakovanie organizátora patrí Mgr. A. Rigdovej a Mgr. V. Koňakovi za ústretovosť a výpomoc pri rozhodovaní niektorých zápasov.

  Mgr. Jaroslav Filip, sociálny pedagóg

  Do galérie Jesenný medzitriedny turnaj starších žiakov vo vybíjanej boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

  Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

  Dňa 23. novembra 2018 sa žiaci VI. C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

  Exkurzie sa zúčastnilo 16 žiakov spoločne s pedagogickým dozorom: RNDr. Jela Zimmermanová, Mgr. Anna Vlčeková a Mgr. Jozef Baluch. Žiaci preukázali počas celej exkurzie disciplinované správanie, kde si osvojili nové vedomosti z oblasti astronómie a astrofyziky. Rovnako si zopakovali základne informácie o jednotlivých súhvezdiach a planétach. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva chrámu Dómu Sv. Alžbety. Spestrením programu bolo príjemne posedenie s miestnej cukrárni, v ktorej si deti pochutnali na chutnom koláčiku. ώakujem zúčastneným žiakom a učiteľom za fantastickú exkurziu.  

  Zapísal: Mgr. Jozef Baluch, učiteľ

  Do galérie Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v Múzeu medoviny (a medu) a Ponitrianskom múzeu v Nitre

  Exkurzia v Múzeu medoviny (a medu) a Ponitrianskom múzeu v Nitre

  Dňa 23. novembra 2018 sa vybraná časť žiakov z 6.A triedy pod pedagogickým dozorom triednej učiteľky JUDr. Radky Ščurkovej zúčastnila náučnej exkurzie v Nitre.

  Prvou zastávkou žiakov sa stalo Múzeum medoviny (a medu), kde im bola poskytnutá možnosť degustácie rozličných druhov medu, za ktorou nasledovala beseda so samotným majiteľom rodinnej firmy TOMKA, pánom Mgr. B. Tomkom. Deti sa tak dozvedeli zaujímavé fakty z oblasti výroby a spracúvania medu a rôznych výrobkov z tohto včelárskeho produktu. Navštívili aj vyše 300 rokov starú pivnicu s uskladnenými dubovými sudmi plnými sladkej a zrejúcej medoviny. Okrem toho mali možnosť sedieť na 173 rokov starých čalúnených stoličkách a chytiť do rúk pravú vikingskú helmu, z čoho boli neskutočne ohromení.

  Ďalšou zastávkou náučného výletu sa stalo Ponitrianske múzeum, kde zasa žasli nad historickými exponátmi z čias Veľkej Moravy a hlavne nad soškou známej Moravianskej Venuše, ktorú poznali z učebníc dejepisu. Pani sprievodkyňa ich zaviedla aj ku cennej expozícii historických klenôt a živočíchov žijúcich na území našej republiky.

  Žiaci boli z poznávacej exkurzie v Nitre nadšení a domov odchádzali síce unavení, no plní nových užitočných informácií a dojmov.

  Zapísala: JUDr. Radka Ščurková, učiteľka

  Do galérie Exkurzia v Múzeu medoviny (a medu) a Ponitrianskom múzeu v Nitre boli pridané fotografie.

 • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo

  Streľba zo vzduchovky - okresné kolo

  Dňa 23. novembra 2018 sa žiaci našej školy, zúčastnili na okresnom kole streľby zo vzduchovky v Margecanoch, v zostave Lukáš Kurilla, Natália Rabatinová (IX. A) a Jakub Čarnoký (VIII. A).

  Naši žiaci sa postarali o vynikajúci výsledok, keď sa im v kolektívnom hodnotení starších žiakov podarilo dosiahnuť výborné prvé miesto s celkovým počtom dosiahnutých bodov 605. Najväčší úspech dosiahli Lukáš Kurilla, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v kategórii starších žiakov chlapcov s nástrelom 224 bodov a Natália Rabatinová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v kategórii starších žiakov dievčat s nástrelom 199 bodov. Zúčastneným žiakom patrí veľká gratulácia a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Žiakov na súťaž pripravil Ing. Peter Cenký, na súťaži ich sprevádzal Mgr. František Jochman.

  Zapísal: Mgr. František Jochman, učiteľ

  VL_strelba_druzstva_231118.xls        VL_strelba_jednotlivci_231118.xls​​​​​​​

  Do galérie Streľba zo vzduchovky - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Florbal - okresné kolo

  Florbal - okresné kolo

  Dňa 22. novembra 2018 sa konal v telocvični našej školy veľký športový sviatok, o čom svedčí nie len účasť všetkých ZŠ okresu Gelnica ale aj osemročného Gymnázia v Gelnici.

  12 chlapčenských tímov a plné hľadisko absolvovalo osem hodinový florbalový maratón. Po celkovo 21 zápasoch sa víťazom stali chlapci ZŠ Gelnica a domáci tím si vybojoval konečnú nepopulárnu štvrtú priečku. Po turnaji môžeme tvrdiť, že naša nová telocvičňa bola po športovej stránke dobre „pokrstená.“

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Florbal - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Toto fakt milujem

  Toto fakt milujem

  Dňa 21. novembra 2018 sme sa zo žiakmi Ninou Fabinyovou (IX. A), Pavlom Ferencom (IX. A) a Alanou Nehilovou (VIII. A) zúčastnili výtvarnej súťaže s názvom „Toto fakt milujem“ v Strednej umeleckej škole v Prešove. Téma už tretieho ročníka tejto súťaže znela „Farebný deň.“  

  Súťaže sa zúčastnilo 72 žiakov základných a umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov. Porota vyhodnotila prvé tri miesta a ôsmim prácam udelila Cenu poroty. Medzi úspešnými boli aj dvaja žiaci našej školy: Nina Fabinyová – 3. miesto (Cena primátorky mesta Prešov), Pavol Ferenc – Cena poroty. Srdečne blahoželáme!

  Zapísala: Mgr. Miriam Dubravská, učiteľka

  Do galérie Toto fakt milujem boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 RNDr Jela Zimmermannová dňa 21. novembra 2018 udeľuje riaditeľské voľno žiakom 0-tého až 4-tého a 6-teho až 9-teho ročníka v súlade s paragrafom 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský  zákon).

  Odôvodnenie

  Riaditeľské voľno udeľuje riaditeľka školy z organizačných a prevádzkových dôvodov (Testovanie 5).

  Zapísala: RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka školy

 • Informatická súťaž iBobor

  Informatická súťaž iBobor

  Informatická súťaž i Bobor sa konala na našej škole od  12. novembra do 16. novembra 2018.

  Zúčastnilo sa jej 40 žiakov našej školy. Chlapci prejavili väčší záujem o túto súťaž ako dievčatá, chlapcov súťažilo 28 a dievčat 12.

  Úspešným riešiteľom sa stali: Cakl Samuel – II. A , Kuchár Mário – IV. A , Gabčo Pavol – V. A , Magdová Monika – VII. A , Ščerbák Jakub – VII. A.

  Zapísali: Mgr. Anna Gregová ,  Ing. Jozef Nalevanko, učitelia

  Do galérie Informatická súťaž iBobor boli pridané fotografie.

 • Deň plný rekordov - MINI talenty v akcii

  Deň plný rekordov - MINI talenty v akcii

  V dňoch 13. – 15. novembra 2018 sa v areáli našej školy konal Deň plný rekordov – mini talenty v akcii.

  Deti 1. stupňa medzi sebou počas týchto dní súťažili v rôznych pohybových súťažiach a hrách v (ne)tradičných disciplínach pri príležitosti Dňa Guinnesových rekordov. Zásluhou práce, osobného angažovania a nasadenia prítomných pedagógov a entuziazmu detí, chlapci a dievčatá prežili zmysluplné a hodnotné dopoludnia, ktoré obohatili ich detský svet. Deti mali možnosť zažiť pocit úspechu, spoločné zážitky, lepšie sa spoznať, naučiť sa lepšie kooperovať... Prekážkou im nebola ani zima, mrholenie a chladný vietor. Deti sa pri disciplínach hrali, zabávali, pričom sa snažili podať čo najlepšie individuálne a kolektívne výkony. Víťazom v kategórii elokované pracovisko Richnava sa 13. novembra stalo družstvo 1. E triedy (30 bodov). Na 2. mieste skončili z elokovaného pracoviska žiaci 1. F triedy (27 bodov) a 3. miesto obsadilo družstvo 1. G triedy (26 bodov). Prvé miesto v kategórii 1. a 2. ročník v sídle školy obsadili 14. novembra deti 2. D triedy (29 bodov). Na 2. mieste v tejto kategórii skončili družstvá 2. A, 2. B a 2. C triedy (21  bodov). Tretie miesto obsadila trieda 1. C (18 bodov). V kategórii 3. a 4. ročník v sídle školy sa tešili z víťazstva 15. novembra deti z 3. B triedy (23 bodov). Druhé miesto obsadilo v tejto kategórii družstvo 3. A triedy (22 bodov) a na treťom mieste skončili deti 3. D triedy (18 bodov). Dospelí pozorne pozorovali, koučovali a povzbudzovali mini talenty v akcii, ktorá hraničila s vytváraním osobných a kolektívnych rekordov. Odmenou za vynaložené úsilie a upotené tričká zúčastneným pedagógom bola radosť (z pohybu), smelosť, smiech, nasadenie, ochota pohybovať sa, pohoda a spokojnosť detí. Naše poďakovanie patrí aj všetkým dospelým a starším žiakom, ktorí ochotne vypomáhali pri organizácii akcie ako usporiadateľská služba.

  Zapísal: Mgr. Jaroslav Filip, sociálny pedagóg

  Do galérie Deň plný rekordov - MINI talenty v akcii boli pridané fotografie.

 • Florbal - okresné kolo (žiačky)

  Florbal - okresné kolo (žiačky)

  Dňa 14. novembra 2018 sa žiačky našej školy pod vedením p. uč. Koňaka zúčastnili na okresných majstrovstvách základných škôl okresu Gelnica vo florbale, ktoré sa konali na pôde ZŠ s MŠ Prakovce.

  V základnej skupine si naše dievčatá suverénne poradili postupne s rovesníčkami zo Švedlára v pomere 5:0, s Margecanmi 3:0 a Jaklovcami 5:1. V rozhodujúcom zápase skupiny o postup do finále sme podľahli favorizovanému Veľkému Folkmáru 0:2. V súboji o bronzovú priečku Kluknava neponechala nič na náhodu a po presvedčivom výkone porazila domáce Prakovce 2:0. Dievčatám srdečne blahoželáme.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Florbal - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Hodina deťom

  Hodina deťom

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. 

  Naša škola sa do tejto zbierky zapojila aj v tomto školskom roku a realizovali sme ju dňa 9. novembra 2018. Bol to deň, kedy sa celé Slovensko spojilo, aby pomohlo deťom, ktorí pomoc potrebujú. Žiaci boli vopred oboznámení s významom zbierky, aj o tom, kedy sa uskutoční. Prispel každý, kto mohol a chcel a za to im srdečne ďakujú všetci, ktorým sa pomôže. Ďakujem aj žiakom 9. A triedy, ktorí školskému koordinátorovi pomáhali pri zbierke tým, že navštívili všetky triedy našej školy a vyzbierali tak peknú sumu, ktorá bola odoslaná na účet zbierky. ĎAKUJEME

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

 • Minifutbal - okresné kolo

  Minifutbal - okresné kolo

  Dňa 7. novembra 2018 sme privítali na palubovke našej vynovenej telocvične žiakov a žiačky základných škôl okresu Gelnica na turnaji v minifutbale žiakov.

  Zo zúčastnených 8 družstiev sa naši minifutbalisti umiestnili na 5. mieste po výhre 2:0 s rovesníkmi z Veľkého Folkmára a prehrách 0:1 so Švedlárom a 0:3 s Helcmanovcami. Víťazom turnaja sa stali žiaci z Gelnice. Turnaj prebehol v priateľskej atmosfére a už teraz sa tešíme na ďalšie športové stretnutia.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Minifutbal - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Olympiáda zo SJL - školské kolo

  Olympiáda zo SJL - školské kolo

  Dňa 6. novembra 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo SJL (11. ročník).

  Súťaže sa zúčastnilo šesť žiačok – tri deviatačky a tri ôsmačky. Olympiáda pozostávala z troch častí  – práca s textom, transformácia textu, ústna časť. Úspešné boli tri žiačky (dosiahli nad 40 bodov). Prvé miesto obsadila Radka Slebodníková z IX. A triedy (43 bodov), druhé miesto obsadila Sára Vlčeková z IX. A triedy (42 bodov) a na treťom mieste sa umiestnila Emma Kišková z VIII. A triedy (41 bodov). Blahoželáme! Radka Slebodníková nás bude reprezentovať na okresnom kole v CVČ v Gelnici 28. 11. 2018. Školské kolo pripravili a zrealizovali: Mgr. Magdaléna Ferencová a Mgr. Monika Čechová.

  Zapísala: Mgr. Magdaléna Ferencová, učiteľka

  Do galérie Olympiáda zo SJL - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Vážené babky, vážení dedkovia, vážený pán starosta, milí hostia!

  V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho vašich detí, vnúčat, pravnúčat, ale aj školy, obce a vlasti.
  Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

   Aké je to jednoduché a ťažké zároveň. Ďakovať za každý deň, ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. Ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote –Bohu, osudu, ľuďom naokolo.

  Ako by sme to vyjadrili slovami básnika:

  Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať.  Že ubúda mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch - ide kdesi do ticha. Na listoch života píše sa nová rubrika -  depresia. V úzkosti pridlho čakám na dobré slovo. Všetko je inak. Nič už nie je tak, ako bolo. Na dvere  klope mi staroba. Pst! – ani muk - to je ona. Neotvorím!  Pre nikoho nie som doma. Tak ako po búrke steblo trávy, či poľný kvet zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. Veď život krásny je pre každý vek. Ďakujem  za každý nový deň a vodu, za vzduch,  za zeleň, za každý kúsok chleba, čo ako manna mi padá z neba. Ďakujem.

  Aj v dnešný deň ste prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Preto prosím prijmite na znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Želám vám tu všetkým prítomným v mene učiteliek i vašich detí príjemné popoludnie.

  Zapísala: RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka školy

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Úcta k starším v elokovanom pracovisku v Richnave

  Úcta k starším v elokovanom pracovisku v Richnave

  "Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam."  (Viera Dobiášová)

  Týmto, ale aj mnohými inými veršami, piesňami a krátkym divadielkom vyjadrili vďaku a úctu žiaci svojej babke a dedkovi pri príležitosti ,,MESIACA ÚCTY K STARŠÍM (OKTÓBRA)." So svojimi p. učiteľkami a p. učiteľmi vyrobili pre starých rodičov aj darčeky. Starí rodičia svoje vnúčatá odmenili milým a hrejivým úsmevom na tvári.

  Zapísali: triedni učitelia elokovaného pracoviska v Richnave

  Do galérie Úcta k starším v elokovanom pracovisku v Richnave boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria