• Matematická olympiáda, kategória Z6 - okresné kolo

  Do galérie Matematická olympiáda, kategória Z6 - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Matematický klokan

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže ,,Matematický klokan".

  Súťažili v počte 16 žiakov, od prvého až po šiesty ročník. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili títo žiaci: Samuel Cakl  -   I. A, Michal Zimmermann  -  I. A, Noemi Ringošová  -  I. A, Alica Tomašová  - I. A, Brandon Rafael  -  I. A, Filip Zimmermann   -  II. A. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, koordinátor súťaže

 • Exkurzia v Poprade

  Dňa 10. mája 2018 sa žiaci V. A a VI. A triedy s učiteľkami PaeDdr. Zuzana Lenártovou a Mgr. Monikou Čechovou  zúčastnili školskej exkurzie v Poprade.

  Navštívíli sme zrekonštruované Podtatranské múzeum, kde sme si pozreli expozície o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom a kultúrnom živote mesta Poprad a jeho okolia -  od praveku až po súčasnosť. 

  Zapísala: PaedDr. Zuzana Lenártová

  Do galérie Exkurzia v Poprade boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 10. mája 2018 sa v Centre voľného času v Gelnici konalo okresné kolo speváckej súťaže ,,Slávik Slovenska". 

  Našu základnú školu na tomto 28. ročníku reprezentovali títo žiaci: Filip Zimmermann (II. A, 1. kategória), Samuel Vaľuš (V. A, 2. kategória), Viktória Ringošová (VII. A, 3. kategória). Viktória Ringošová sa umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.  Srdečne blahoželáme! Súťažiacich pripravovali: Mgr. Adriana Fabinyová a Mgr. Janka Čurillová.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

 • Školská súťaž o najtvrdšie futbalové kopnutie do lopty

  Súťaž prebiehala niekoľko týždňov v priestoroch telocvične a na multifunkčnom ihrisku.

  Žiaci a žiačky II. stupňa mali možnosť zapojiť sa do netradičnej súťaže o najtvrdšiu strelu vo futbale, v ktorej mohli otestovať svoje schopnosti. Súťaž nadchla viac chlapcov. Napriek tomu sa do súťaže zapojilo celkovo 94 žiakov, pričom každý súťažiaci mal 3 pokusy – kopy na bránu. Rýchlosť kopu do lopty zaznamenával radar. Dievčatá a chlapci 5. – 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách sú nasledovné:

  Kategória „A“ – dievčatá od 12 do 14 rokov: 1. miesto – Daniela Jonášová (dosiahnutý výkon: 64 km/h); 2. miesto – Liana Čechová a Tamara Lisá (dosiahnutý výkon: 60 km/h); 3. miesto – Karin Vaľušová (dosiahnutý výkon: 59 km/h)

  Kategória „B“ – dievčatá od 14 a viac rokov: 1. miesto – Daniela Jonášová (dosiahnutý výkon: 64 km/h); 2. miesto – Liana Čechová a Tamara Lisá (dosiahnutý výkon: 60 km/h); 3. miesto – Karin Vaľušová (dosiahnutý výkon: 59 km/h)

  Kategória „C“ – chlapci od 12 do 14 rokov: 1. miesto – Patrik Macejko (dosiahnutý výkon: 91 km/h); 2. miesto – Ľubomír Haľko (dosiahnutý výkon: 86 km/h); 3. miesto – Kristián Lisý (dosiahnutý výkon: 83 km/h)

  Kategória „D“ – chlapci od 14 a viac rokov: 1. miesto – Filip Kurilla (dosiahnutý výkon: 103 km/h); 2. miesto – Martin Bodnár (dosiahnutý výkon: 101 km/h); 3. miesto – František Pokuta (dosiahnutý výkon: 98 km/h)

  Absolútnym víťazom podujatia s najtvrdšou futbalovou strelou sa stal žiak 9. A triedy Filip Kurilla, ktorému bol zároveň udelený titul FUTBALOVÝ (DELO)STRELEC KLUKNAVY 2017/2018. Zúčastneným žiakom patrí poďakovanie od organizátora. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Zapísal: Mgr. Jaroslav Filip, sociálny pedagóg

  Do galérie Školská súťaž o najtvrdšie futbalové kopnutie do lopty boli pridané fotografie.

 • Dopravný semafor

  Dňa 3. mája 2018 sa uskutočnila súťaž Dopravný semafor pre žiakov 3. a 4. ročníkov.

  Žiaci si tu preverili svoje vedomosti formou testu a praktickou jazdou zručnosti. Jazda zručnosti bola realizovaná na nerovnom teréne za budovou našej školy. Žiaci tu prekonávali rôzne terénne nerovnosti, jazdu do kopca, jazdu po doske,ale vyskúšali si aj jazdu v kruhu,jazdu medzi kužeľmi a presné zabrzdenie a zastavanie na označených métach. Všetci žiaci zvládli jazdu zručnosti. Menšie nedostatky boli v teste, pri niektorých otázkach. Žiaci 3. ročníka boli vyhodnotení vo svojej kategórii a žiaci 4. ročníka tiež vo svojej.

  Zapísala: Mgr. Adriana Fabinyová, dopravný koordinátor

  Do galérie Dopravný semafor boli pridané fotografie.

 • Nie je túra bez Štúra

  Dňa 3. mája 2018 sa uskutočnila beseda s naším bývalým žiakom Radoslavom Hoppejom. Besedy sa zúčastnili žiaci VIII. A a IX. A triedy.

  Bloger Radoslav nám vysvetlil, čo je náplňou jeho práce, čo to obnáša, či ho tá práca baví. Svoje zážitky z ciest po Slovensku dokumentoval aj fotografiami vo svojej prezentácii. Tešíme sa, že cez svoj blog oslovuje množstvo fanúšikov, ktorí ho podporujú. Zároveň je obdivuhodné, že aj v dnešnej dobe, kedy je „módnejšie“ navštevovať cudzie krajiny, sa nájde človek, ktorý chodí a objavuje krásne zákutia našej republiky (známe či menej známe) a oboznamuje nás s nimi. Ďakujeme za milú besedu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Viac informácií o jeho blogu sa dozviete na www.hoppeyr.com.

  Zapísala: Mgr. Magdaléna Ferencová, učiteľka

  Do galérie Nie je túra bez Štúra boli pridané fotografie.

 • Súťaž Mladý záchranár civilnej ochrany

  Dňa 3. mája 2018 sa v rekreačnom zariadení Stará Voda konalo okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.

  Cieľom súťaže je overiť teoretické vedomosti učiva Ochrana života a zdravia praktickými ukážkami v disciplínach testy, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov a streľba zo vzduchovky. Družstvo našej školy súťažilo v zložení Filip Kurilla (IX. A), Jakub Ferenčák (IX. A), Eva Hvizdošová (IX. A) a Sára Vlčeková (VIII. A). V posledných dvoch rokoch sa nám na súťaži darilo (1. a 3. miesto). I tento rok sme siahali na zlaté medaily. No chyba v určení azimutu nás stála 10 bodov a to nás pripravilo o popredné umiestnenie. Nakoniec sme obsadili 5. miesto zo 17 družstiev. Boli sme z toho všetci sklamaní, ale napriek tomu našich žiakov za predvedené výborné výkony musím pochváliť. Žiakov na súťaž pripravili Ing. Peter Cenký a Mgr. Anna Rigdová.

  Zapísal: Ing. Peter Cenký, zástupca RŠ

  Vysledky.pdf

  Do galérie Súťaž Mladý záchranár civilnej ochrany boli pridané fotografie.

 • Divadelné predstavenie Rimanka

  Dňa 27. apríla 2018 sa žiaci IX. A triedy s učiteľkami Mgr. M. Čechovou a Mgr. E. Salugovou zúčastnili divadelného predstavenia Štátneho divadla Košice s názvom Rimanka.

  Hlavná postava, krásna Adriana sníva o krásnej rodine. Sen narúša túžba jej matky získať pre ňu dobré postavenie a zabezpečenie. Nakoniec ho ničí realita ekonomickou, sociálnou i morálnou krízou postihnutého sveta. V snahe prežiť prekračujú postavy etické hranice, dotýkajú sa dna rovnako ako slobody. Autor hry, Alberto Moravia zachytáva rôzne sociálne vrstvy predvojnového Talianska a rôzne pohľady na vzťahy a lásku.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Divadelné predstavenie Rimanka boli pridané fotografie.

 • Kráska a netvor

  Dňa 27. apríla 2018 sa žiaci I. A, II. A, III. A a IV. A triedy pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili  divadelného predstavenia s názvom ,,Kráska a netvor".

  Rozprávku si žiaci pozreli v podaní hercov divadla v Spišskej Novej Vsi. Domov sme sa vracali obohatení umeleckými a estetickými zážitkami.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

  Do galérie Kráska a netvor boli pridané fotografie.

 • €uráčik

  V rámci aktivít koordinátora finančnej gramotnosti sme na našej škole dňa 26. apríla 2018 zrealizovali súťaž Euráčik.

  Žiaci štrvrtáci súťažili v trojčlenných družstvách v štyroch kolách. Úlohy boli zamerané  na čítanie s porozumením  s finančnou tematikou: nakupovanie, sporenie, rozmieňanie bankoviek, práca s bločkom, ale aj odhad cien. Po štvrtom kole bol stav získaných bodov pre triedy IV. A a IV. B nerozhodný a o víťazovi rozhodol finančný odhad cien žiakov. Najlepší odhad mali súťažiaci zo IV. A triedy, a tak sa stali víťazmi. Za spoluprácu pri organizácii súťaže patrí poďakovanie p. uč. Mgr. Janke Čurillovej.

  Vyhodnotenie: 1. miesto: IV.A trieda – Kristína Zimmermannová, Marko Papcun , Maxim Fabiny

                          2. miesto: IV. B trieda – Libuša Macková, Pavol Gabčo, Dušan Žaludek

                          3. miesto: IV. C trieda – Ján Pokuta, Marián Šariška, Ivan Tulej

  Zapísala: Mgr. Dana Papcunová, koordinátor finančnej gramotnosti pre 1. stupeň

  Do galérie €uráčik boli pridané fotografie.

 • Rómsky hlások 2017/2018

  Spievanie mám zo všetkého najradšej, spievanie sú moje chvíle najkrajšie...

  Tieto slová zo známej piesne sú naozaj pravdivé. Spev nám dokáže skrášliť každý deň, dokáže pomôcť v ťažkých chvíľach, pomáha nám pri učení. Dňa 26. apríla 2018 sa v elokovanom pracovisku v Richnave uskutočnila prehliadka piesní "Rómsky hlások". Všetci sme sa presvedčili, že naši žiaci radi spievajú a majú skutočne dobré hlásky. Odzneli rôzne piesne, od  detských cez slovenské ľudové ale aj rómske a dokonca jedna anglická. Všetci zúčastnení boli ocenení diplomom a malou cenou. Ďakujem všetkým triednym učiteľkám za to, ako svojich žiakov pripravili na toto zábavné popoludnie.

  Zapísala: Mgr. Katarína Miženková, učiteľka

  Do galérie Rómsky hlások 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Biologická olympiáda, kategória D - okresné kolo

  Dňa 25. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na biologickej olympiáde - kategória D v Gelnici.

  Olympiáda pozostávala z dvoch častí - teoretickej a praktickej. Podarilo sa im vybojovať krásne druhé miesto (Lukáš Hvizdoš - 6. ročník) a tretie miesto (Emma Kišková - 7. ročník). Srdečne blahoželáme. 

  Zapísala: Mgr. Jana Miklušová, učiteľka

  Do galérie Biologická olympiáda - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Návšteva Osvienčimu

  Dňa 18. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku. 

  Do Osvienčimu sme šli skoro ráno autobusom. Prišli sme tam okolo siedmej hodiny ráno a počkali sme si kým otvoria. Trochu nás prekvapilo, že sme šli cez detektor kovu, ako na letisku. Keď sme všetci prešli, dali sme si slúchadlá, aby sme počuli sprievodkyňu. Bola veľmi milá. Najprv sme prešli prvým táborom - Auschwitz. Tu sa nachádzali vlasy, hrnce, kufre. Bolo to veľmi negatívne. Ukázali nám aj v akých podmienkach žili. Podmienky boli veľmi neľudské. Potom sme prešli autobusom do druhého tábora - Birkenau. Tu sme videli vagón, v ktorom robili transport. Sprievodkyňa nám ukázala pozostatky plynových komôr, ale aj podmienky v ktorých žili ľudia. Najväčším šokom bola pre nás budova, v ktorej boli deti. Dodnes sú zachované kresby na stenách. Táto exkurzia bola veľmi poučná. V každom z nás zanechala nejakú stopu. My si ani neuvedomujeme, čo všetko tí ľudia museli prežiť. 

  Zapísala: Eva Hvizdošová, žiačka IX. A triedy

  Do galérie Návšteva Osvienčimu boli pridané fotografie.

 • Otvorená vyučovacia hodina geografie

  Do galérie Otvorená vyučovacia hodina geografie boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme

  Naša Zem citlivo reaguje na všetko, aj na to, ako sa k nej správame.

  Všetci sme súčasťou modrej planéty, preto sme si aj my, žiaci a učitelia  pripravili na Deň Zeme zaujímavé aktivity a činnosti.

  Menší žiaci z nultých ročníkov vytvorili plagát ku Dňu Zeme. Starší žiaci venovali teoretickú časť problematike separácie domového odpadu. Najprv si pozreli prezentáciu, ktorá poukázala na dôležitosť triedenia odpadov, ktoré je možné recyklovať. Potom žiaci tretích ročníkov špec. pripravili „kontajnery“, do ktorých sa priamou manipuláciou s domovým odpadom učili triediť sklo, plasty a papier.

  Teórie bolo dosť, tak sme chceli pre našu Zem aj niečo konkrétne urobiť. Rozhodli sme sa, že upraceme školský areál i priestory v obci Kluknava i v obci. Neverili sme vlastným očiam, koľko odpadkov sme vyzbierali. Veď posúďte sami z fotodokumentácie k tomuto článku.

  Po dobre vykonanej práci sme si krátko oddýchli a vrátili sa do školy.

  Bol to príjemne a užitočne strávený deň. Bohatá činnosť žiakov prispela k rozšíreniu ich vedomostí a ekologického cítenia.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

  Dňa 17. apríla 2018 si v speváckej súťaži ,,Slávik Slovenska" zaspievalo 25 žiakov vo všetkých troch kategóriách.

  Porotkyňami boli pani učiteľky: Mgr. M. Dubravská, Mgr. D. Papcunová, Mgr. H. Tivadarová, Mgr. V. Bednárová a Mgr. A. Fabinyová.

  Porota vyhodnotila súťaž nasledovne:

  I. kategória: 1. miesto Filip Zimmermann,  II. A; 2. miesto Samuel Cak, lI. A; 3. miesto Pavol Kurilla, II. A

  II. kategória: 1. miesto Samuel Vaľuš, V. A; 2. miesto Branko Fabiny, V. A; 3. miesto Barbora Krajníková, IV. A

  III. kategória: 1. miesto Viktória Ringošová, VII. A; 2. miesto Jakub Ferenčák, IX. A; 3. miesto Alana Nehilová, VII. A.

  Víťazom srdečne blahoželáme a speváci umiestnení na prvých miestach budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Gelnici. Držíme im palce!

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

  Do galérie Slávik Slovenska 2018 - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka

  Dňa 12. apríla 2018 v Základnej škole, Kluknava 43 sa uskutočnilo prihlasovanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky tzv. zápis detí do školy.

  Vo „veľkej škole“ deti i rodičov privítala a prihovorila sa im pani riaditeľka RNDr. Jela Zimmermannová. Pre 9 detí, ktoré spolu s rodičmi na zápis prišli si panie učiteľky prvého stupňa pripravili rozprávkový program o snehulienke a siedmych zrpaslíkoch, ktorým ich sprevádzali dvaja veselí trpaslíci  Mudroš a Hapčík (Mgr. Miriam Dubravská a Mgr. Tatiana Čarnoká). V programe tiež vystúpili žiaci prvého ročníka našej školy.  Prezentovali budúcim prváčikom a ich rodičom čo sa už naučili – básničky, pesničky a scénku z rozprávky o siedmych kozliatkach. Budúci prváci rovnako ukázali šikovnosť v rôznych úlohách a aktivitách, ktoré im pripravili pani učiteľky prvého stupňa. Deti boli veľmi šikovné vo vyfarbovaní obrázkov, ich identifikácii, či vzájomnom priraďovaní. Vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici a aké úlohy naši žiaci dostávajú. Kým boli zaneprázdnené aktivitami, ich rodičia vypĺňali potrebné tlačivá a náležitosti.

  Všetkým rodičom vedenie Základnej školy, Kluknava 43 ďakuje za prejavenú dôveru, ktorú deklarovali prihlásením svojich ratolestí na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole.

  Poďakovanie rovnako patrí pedagógom prvého stupňa za prípravu zápisu detí do školy. Zápis pripravili:  Mgr. Viera Bednárova, Mgr. Tatiana Čarnoká, Mgr. Aneta Ondášová, Mgr. Miroslava Ferencová, Mgr. Janka Čurillová, Mgr. Miriam Dubravská, Mgr. Adriana Fabinyová,  Mgr. Dana Papcunová, Mgr. Helena Tivadarová.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v Banskej Bystrici

  Žiaci VI. A triedy spolu s vyučujúcou dejepisu – PaedDr. Z. Lenártovou dňa 10. apríla 2018 navštívili Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.

  Počas dlhej cesty vlakom s viacerými prestupmi na úseku Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica žiaci mohli obdivovať krásu tamojšej prírody, mestá a pamiatky (napr. hrad Slovenská Ľupča).  Žiaci navštívili Thurzov dom, ktorý patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Prvé zmienky o ňom nachádzame v archívnych prameňoch už v roku 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil od richtára Jána Langa z Rožňavy dva domy situované na banskobystrickom námestí. Ján Thurzo nechal tieto dva domy spojiť prestavbou a tak vznikol na námestí reprezentačný dom, ktorý sa stal na dlhé roky sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej  spoločnosti. Výnimočný výklad pracovníka múzea nám porozprával o baníctve v okolí Banskej Bystrice, prezreli sme si slávnu zelenú sieň a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavosti o čipkárskom remesle. V druhej časti našej exkurzie nás pracovníčka vzala do tvorivej dielne, kde si naši žiaci vyskúšali svoju trpezlivosť . Tvorivá aktivita mala názov: Fľaša trpezlivosti.  Žiakom sa to veľmi páčilo a svoj darček si vzali so sebou domov.

  Zapísala: PaedDr. Zuzana Lenártová

  Do galérie Exkurzia v Banskej Bystrici boli pridané fotografie.

 • Biologická olympiáda, kategória D - školské kolo

  Aj na našej škole sa pravidelne organizujú školské kolá biologických olympiád v rôznych kategóriách.

  Dňa 9. apríla 2018 si niektorí vybraní žiaci 6. a 7. ročníka zmerali svoje sily vo vedomostiach z biológie. Sme radi, že napriek mnohým aktivitám, ktoré deti majú, prejavujú záujem aj o prírodu. Postupujúcim žiakom držíme palce na okresnom kole. 

  Zapísala: Mgr. Jana Miklušová, učiteľka

  Do galérie Biologická olympiáda, kategória D - školské kolo boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria