• Mikuláš v našej škole ...

  6. decembra 2017 našu školu navštívil Mikuláš.

  Sprevádzali ho anjeli a čerti (už tradične žiaci IX. A). Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého stupňa, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Mikulášov kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhal rozdávať anjelik. Mikulášske balíčky si žiaci museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou. Srdečná vďaka, Mikuláš!

  V mikulášskej nálade sa niesla i pracovná porada zamestnancov školy. Zamestnanci školy sa odeli do mikulášskej červenej farby, aby si tak rovnako ako deti pripomenuli tento nevšedný deň.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie Mikuláš v našej škole ... boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  Okresnému kolu 8. ročníka Technickej olympiády predchádzalo školské kolo, na ktorom sme vybrali najlepších žiakov.

  Okresné kolo sa konalo 30. novembra 2017 v Základnej škole Gelnica. Pripomínam, že žiaci tu museli preukázať svoje teoretické aj praktické zručnosti zo širokej škály technických disciplín. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 7 dvojíc. Naši žiaci Filip Kurilla (IX.A) a Jaroslav Žec (VIII.A)  zvíťazili. V kategórii B (žiaci 5.-7. ročníka) nás reprezentoval Jakub Čarnoký (VII. A). V tejto kategórii súťažilo 6 žiakov. Žiakov na súťaž pripravili Ing. J. Nalevanko a Ing. P. Cenký. Tešíme sa na krajské kolo.

  Zapísal: Ing. Jozef Nalevanko, učiteľ

  Do galérie Technická olympiáda - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Všetkovedko

  ,,Všetkovedko" -  veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími prebehol v našej škole dňa 30. novembra 2017.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci II. A, IV. A a V. A triedy. Žiaci si overovali svoje vedomosti v úlohách určených pre daný ročník a svoje odpovede zaznamenávali do odpoveďových hárkov. Súťažiacim sa zadané úlohy veľmi páčili, hlavne druhákom. Veríme, že správne odpovede prispejú k čo najlepšiemu umiestneniu v tejto zaujímavej súťaži.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, školská koordinátorka súťaže

  Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

 • Návšteva z materskej školy z Kluknavy

  Dňa 28. novembra 2017 naši prváci privítali kamarátov z MŠ v Kluknave.

  Navzájom si zarecitovali básničky, zaspievali pesničky. Prváci pre škôlkarov prichystali malé pohostenie, perníčky, keksíky, cukríky a čajík. Deti sa spolu zahrali, nakreslili si pekné obrázky a  odovzdali si darčeky. Škôlkari aj školáci sa tešili z príjemne stráveného dopoludnia.

  Zapísala: Mgr. Viera Bednárová, triedna učiteľka I. A

  Do galérie Návšteva z materskej školy z Kluknavy boli pridané fotografie.

 • Čo vieme o Andrejovi Radlinskom

  Dňa 27. novembra 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili veľmi zaujímavej a zároveň poučnej súťaže Čo vieme o Andrejovi Radlinskom.

  Každú triedu reprezentovali 3 žiaci. Najskôr sa pomocou dokumentu a neskôr pomocou rôznych úloh dozvedeli mnohé informácie o jednej z najvýznamnejších osobností štúrovského obdobia. Andrej Radlinský sa svojimi aktivitami pričinil o rozvoj slovenského národa: jazyka, kultúry a vedy. Formou úloh rôzneho typu (kvíz, tajnička, slepá mapa, vedomostné otázky), za pomoci modernej techniky (tabletov a internetu) si žiaci otestovali svoj postreh, pamäť, vedomosti,  veľa sa naučili a tí najlepší si odniesli aj odmenu za svoje výborné výkony. Blahoželáme! Prvá kategória: 1. miesto – VI. A , 2. miesto – V. A, 3. miesto – VI. B. Druhá kategória: 1. miesto – VIII. A , 2. miesto – IX. A, 3. miesto – VII. A. Poďakovanie patrí aj pedagógom: Mgr. Magdaléne Ferencovej, Mgr. Anne Kaprálovej, Mgr. Erike Salugovej a hlavne Mgr. Monike Čechovej, ktorej patrí skvelý nápad organizovať takýto typ vedomostnej súťaže. Žiaci tak mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti nielen zo slovenského jazyka, ale aj geografie, či dejepisu.

  Zapísala: Mgr. Erika Salugová, učiteľka

  Do galérie Čo vieme o Andrejovi Radlinskom boli pridané fotografie.

 • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo

  Dňa 24. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole streľby zo vzduchovky v Margecanoch, v zostave Ferenčák Jakub, Kurilla Filip (IX. A) a Kurilla Lukáš (VIII. A).

  O pekný výsledok sa postarali naši chlapci, ktorým sa v kolektívnom hodnotení podarilo dosiahnuť druhé miesto s celkovým počtom dosiahnutých bodov 614. Najväčší úspech dosiahol Kurilla Filip, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v kategórii starších žiakov s nástrelom 229 bodov. Mrzieť snáď môže len druhý výstrel na Filipovom šiestom terči, kde zasiahol jednotku. Na celkového víťaza súťaže totiž strácal iba štyri body. Zúčastneným žiakom patrí veľká gratulácia a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Žiakov na súťaž pripravil Ing. Peter Cenký, na súťaži ich sprevádzal Mgr. František Jochman.

  Zapísal: Mgr. František Jochman, učiteľ

  Do galérie Streľba zo vzduchovky - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Dopravná výchova v Richnave

  Dňa 14. novembra 2017 sme si so žiakmi zrealizovali aktivitu z dopravnej výchovy "Vidieť a byť videný".

  Cieľom aktivity bolo oboznámiť žiakov s reflexnými prvkami, aké reflexné prvky poznajú a či vedia načo sa používajú. Spoločne sme sa prešli v okolí školy, pričom niektorí žiaci mali na sebe reflexné prvky. Pred budovou školy sme žiakov poučili o používaní reflexných prvkov a názornou ukážkou  ukázali, ako sa prechádza cez priechod pre chodcov. Žiakom sa aktivita a reflexné prvky veľmi pačili. Školu nám zdobí nástenka s reflexnými prvkami. 

  Zapísala: Mgr. denisa Kudrnová, učiteľka

  Do galérie Dopravná výchova v Richnave boli pridané fotografie.

 • Otvorená hodina vo IV. A

  Dňa 13. novembra 2017 sa v našej IV. A triede realizovali dve otvorené vyučovacie hodiny, a to v blokovom vyučovaní s témou ,,Pichľavý kožuštek."

  Svojou prítomnosťou nás poctili rodičia, starí rodičia, pani riaditeľka RNDr. Jela Zimmermannová, zástupcovia RŠ Ing. Peter Cenký a Mgr. Cyril Krinický.

  Počas dvoch vyučovacích hodín štvrtáci aktívne pracovali v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a prírodoveda. Téma blokového vyučovania viedla štvrtákov k čítaniu s porozumením a k správnemu vypracovaniu daných úloh a aktivít.

  Štvrtákom sa táto forma vyučovania veľmi páčila a najväčším zážitkom pre nich bolo pripínanie vlastnoručne zhotovených pichliačov na kostýme ježka, vytvorenie ježkového hniezda a vyskúšanie kostýmu ježka. 

  Zapísala: Mgr. Janka Čurilová, triedna učiteľka

  Do galérie Otvorená hodina vo IV. A boli pridané fotografie.

 • Hodina deťom

  Dňa 10. novembra 2017 žiaci našej školy podporili skvelý projekt Hodina deťom.

  Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov  Slovenska.   Pod  vedením   koordinátorky  Mgr. E. Salugovej  žiačky   IX. A navštívili so žltou pokladničkou všetky triedy našej školy (neobišli ani zborovňu), aby našli dobrých ľudí, ktorí prispejú ľubovoľnou finančnou čiastkou. V každej triede sa našli mnohí žiaci, ktorí podporili tento projekt a ktorí si uvedomujú, že je potrebné pomáhať, a to hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú.

  Zapísala: Mgr. Erika Salugová, učiteľka

  Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

 • Moja dedina, ako ju vidím ja - vyhodnotenie súťaže

  Dňa 10. novembra 2017 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného oceňovania 3. ročníka  výtvarnej súťaže „ Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ vo Veľkom Šariši.

  Súťažilo sa v troch kategóriach. Do súťaže bolo zaradených 503 výtvarných prác z celého Slovenska. Pre deti bol okrem vyhlásenia výsledkov pripravený animačný a  kultúrny program, ktorý bol zavŕšený slávnostným obedom. Ocenenia, ktoré sme si priniesli domov:

  1. miesto – 1. kategória Matej Kožar /II. A/, 3. miesto -  2. kategória Alexandra Lisá / II. A/, 1. miesto -  3. kategória Eva Hvizdošová /IX. A/.

  Výhercom srdečne blahoželáme!

  Zapísala : Marta Vodová

  Do galérie Moja dedina, ako ju vidím ja - vyhodnotenie súťaže boli pridané fotografie.

 • Súťaž iBobor

  Žiaci našej školy sa 7. až 10. novembra zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže  - Informatický bobor.

  Symbolom tejto súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto nás veľmi potešilo, že až 50 žiakov našej školy od 2. po 9.ročník si zmeralo vedomosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Blahoželáme najúspešnejším žiakom Alexovi Pongovi – V.A a Filipovi Kurillovi – IX.A.

  Zapísali: Mgr. Gregová, Ing. Nalevanko

  Do galérie Súťaž iBobor boli pridané fotografie.

 • Kultúrno-prírodovedná exkurzia Martin

  Dňa 3. novembra 2017 sa šesť žiakov IX. A triedy – možno budúcich gymnazistov – zúčastnilo literárno-fyzikálnej exkurzie v Martine.

  K spolupráci nás prizvalo Gymnázium Krompachy, ktoré organizovalo spomínanú akciu pre žiakov prvého ročníka. Naši žiaci sa výletu zúčastnili ako hostia, aby si mohli na vlastnej koži vyskúšať, čo by (okrem množstva poznatkov) štúdium na gymnáziu obnášalo. Program akcie bol bohatý a zaujímavý. Navštívili sme Slovenskú národnú knižnicu, kde sme sa oboznámili s vyhľadávaním online v jej katalógoch. Ďalej sme absolvovali prednášku spojenú s rôznorodými fyzikálnymi pokusmi v tzv. Centre popularizácie fyziky v Gymnáziu V. P. Tótha. Nasledovala návšteva Národného cintorína a večer nás prekvapila derniéra divadelného predstavenia Frankenstein v Slovenskom komornom divadle s Marekom Geišbergom v hlavnej úlohe.

  Exkurzia v nás zanechala veľmi príjemné pocity s nádherne prežitého dňa a ani neskorá nočná hodina nás neodradila zopakovať si podobnú spoluprácu aj v budúcnosti. Gymnáziu v Krompachoch ďakujeme a prajeme veľa usilovných študentov!

  Zapísala: Mgr. Anna Kaprálová, učiteľka

  Do galérie Kultúrno-prírodovedná exkurzia Martin boli pridané fotografie.

 • Stolný tenis - okresné kolo

  Zo zelených stolov.

  Dňa 3. novembra 2017 sa v telocvični ZŠ s MŠ Margecany konala okresná súťaž v stolnom tenise žiakov za účasti ôsmich základných škôl z okresu Gelnica. Zúčastnili sa aj naši žiaci z IX.A.- Filip Kurilla, Jakub Ferenčák a Martin Bodnár. V základnej skupine  sme si poradili s družstvami Prakoviec a Smolníka zhodne po 4:0 a prehrali sme s OGY Gelnica 4:1. V boji o konečné tretie miesto sme mali menej šťastia na raketkách a po prehre s Mníškom nad Hnilcom 4:1 sme obsadili nepopulárnu štvrtú priečku. Chlapcom za ich bojovný výkon a reprezentáciu školy ďakujeme.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Stolný tenis - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Mesiac úcty k starším

  V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom.

  Ľudský život má svoje prirodzené etapy, postupnosť paralelnú s prírodou. Na rozdiel od prírody má človek možnosť prežiť tie svoje ľudské obdobia len raz za celý život. Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším. Žiaden iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Vážme si svojich starkých, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku, úctu a vďaku. Pri tejto príležitosti si žiaci Základnej školy, Kluknava 43 spolu so svojimi vyučujúcimi v posledný deň pred jesennými prázdninami pripravili krásny kultúrny program pre svojich starých rodičov v podobe básní, piesní, tancov, scénok či rozhlasovej hry. V závere sa nám predstavila Ľudová hudba KUFER, ktorú tvoria žiaci šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka. Po skončení programu boli starí rodičia odmenení darčekom – magnetkou v tvare srdca, ktorá bola vyrobená na pôde školy.

  Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni,
  za prebdené noci, za pokojné sny.
  Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň,
  za pohladenie v bôli i za milú tvár.
  Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit.
  Bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Svetový deň sporenia

  31. október - Svetový deň sporenia

  Pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa naši druháci pod vedením p. uč. Mgr. Adriány Fabinyovej, p. uč. Mgr. Márie Čechovej a p. uč. Mgr. Marcela Hudáka v rámci vyučovacích hodín matematiky oboznámili s pojmom sporenia. Z rôznych materiálov si vyrobili pokladničky, ktoré použijú na sporenie - tvorenie si finančnej rezervy.

  Zapísala: Mgr. Dana Papcunová, koordinátor finančnej gramotnosti pre 1. stupeň

  Do galérie Svetový deň sporenia boli pridané fotografie.

 • Projekt Záchrana som ja

  Žiaci II. A, III. A a IV. A triedy sa v mesiaci októbri zapojili do projektu „ Záchrana som ja“.

  Tento projekt zorganizovali nadácia Allianz a nezisková organizácia Falck s cieľom vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl a prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. Úlohou žiackych kolektívov bolo vytvoriť príbeh s témou prvej pomoci a bezpečnosti na cestách podľa daných indícií. Naši žiaci príbeh spracovali do knižných publikácií  a doplnili ilustráciami podľa zadania. Žiaci II. A triedy pod vedením p. uč. Mgr. A. Fabinyovej svoju knihu nazvali Cirkus šaša Jaša, žiaci III. A triedy pod vedením p. uč. D. Papcunovej svoju knihu nazvali Prilba a žiaci IV. A triedy  pod vedením p. uč. J. Čurillovej knihu nazvali Bublinkovia a záchranná akcia.

  Zapísala: Mgr. Dana Papcunová, učiteľka

  Do galérie Projekt Záchrana som ja boli pridané fotografie.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

  Dňa 27. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Tento školský rok  je to už 10. ročník. V kategórii C (ôsmy a deviaty ročník) súťažilo deväť žiakov. Súťaž pozostávala z troch častí: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Prvé miesto obsadila žiačka IX. A triedy Eva Hvizdošová s počtom bodov 44, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole v Gelnici. Druhé miesto: Radka Slebodníková –VIII. A, počet bodov 41. Tretie miesto: Sára Vlčeková – VIII. A, počet bodov 37. Žiakov na olympiádu pripravili: Mgr. Anna Kaprálová a Mgr. Magdaléna Ferencová. Predsedom školskej komisie bola Mgr. Monika Čechová. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a víťazke držíme prsty.

  Zapísala: Mgr. Magdaléna Ferencová, učiteľka

  Do galérie Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry boli pridané fotografie.

 • Mesiac úcty k starším v Richnave

  Október je  jesenným mesiacom, ktorý nám ponúka krásu okolitej prírody.

  Stromy oblečené do pestrofarebných šiat  potešia naše oči a duše. No okrem jesennej prírody poteší naše duše aj krása a múdrosť našich starých rodičov. Pretože v mesiaci október si pripomíname Deň úcty k starším. Žiaci elokovaného pracoviska si uctili svojich starých rodičov krátkym kultúrnym programom, ktorý sa konal  dňa 27. októbra 2017. Všetci žiaci ukázali svojim babkám čo už vedia a koľko sa toho naučili. Nuláci, prváci aj druháci recitovali, spievali a tým vyčarili babičkám úsmev na tvári. Na záver sme babky ponúkli malým občerstvením a  venovali im vlastnoručne vyrobené darčeky ich vnúčat. Programu sa zúčastnila aj p. riaditeľka Zimmermannová.

  Na príprave programu a výrobe darčekov sa podieľali: triedni učitelia: Mgr. D. Kudrnová, Mgr. L. Kyseľová, Mgr. M. Semanová, Mgr. K. Miženková, Mgr. L. Ondáš, Mgr. L. Gengeľová a p. asistentka K. Regrútová.

  Do galérie Mesiac úcty k starším v Richnave boli pridané fotografie.

 • Halloween v Richnave

  Húúúúúúúúúúú , poďme sa spolu báť! 

  26. októbra 2017 sa naši žiaci v elokovanom pracovisku v Richnave premenili na strašidlá, mátohy a duchov. Spolu sme si pripomenuli sviatok Halloween. Porozprávali sme sa o Sviatku všetkých svätých, ktorý oslavujeme u nás, ale preniesli sme sa do zahraničia, kde sa tento sviatok poníma trochu ináč. Spolu sme si zatancovali a zabavili sa a to bola podstata tejto milej akcie. Žiakom 2.D, 2.E, 2. F špec., 1. G špec., 0. A , 0.C triedy sa halloweenská diskotéka veľmi páčila. Tancovali všetci aj so svojimi triednymi učiteľmi aj p. asistentkou.

  Zapísala: Mgr. Katarína Miženková, učiteľka

  Do galérie Halloween v Richnave boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  0911 784 763,
  0911 249 627
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria