• Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Do galérie Šaliansky Maťko - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Do galérie Biologická olympiáda - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Výstava výtvarných prác "Vesmír očami detí"

  Výstava výtvarných prác "Vesmír očami detí" (12. február - 23. február)

  Spišké osvetové stredisko organizovalo v školskom roku 2017/2018 výtvarnú súťaž s názvom "Vesmír očami detí 2018". Do súťaže sa zapojilo veľké množstvo žiakov našej ZŠ, z ktorých sme vybrali dvadsať výtvarných prác. Ocenená 2. miestom bola žiačka IX. A triedy Eva Hvizdošová so svojou prácou "Vesmírna párty".

  Ostatné práce sú vystavené v týchto dňoch na chodbe I. pavilónu našej základnej školy.

  Zapísala: Marta Vodová, vychovávateľka

  Do galérie Výstava výtvarných prác "Vesmír očami detí" boli pridané fotografie.

 • Valentínska pošta

  Deň 14. február 2018 sa v našej škole niesol v duchu lásky, úprimnosti a tolerantnosti prostredníctvom aktivity ,,Valentínska pošta."

  Žiaci mali možnosť vhadzovať do pripravenej valentínskej schránky poštu pre svojich spolužiakov, kamarátov a učiteľov. Valentínky z V. A triedy poštu roztriedili a doručili príslušným adresátom. Tejto obľúbenej aktivite sa všetci tešili a zároveň si spríjemnili sviatok sv. Valentína.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

  Do galérie Valentínska pošta boli pridané  fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 8. februára 2018 sa v našej škole uskutočnil 64. ročník súťaže pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Ide o celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže i dospelých. Hlavným cieľom súťaže a prehliadky  v umeleckom prednese poézie a prózy je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu.

  Žiaci súťažili v 3. kategóriách: : I. kategória - žiaci 2. – 4. ročníka, II. kategória - žiaci 5. – 6. ročníka, III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka. Vo všetkých kategóriách sa súťažilo osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy. Účasť žiakov na súťaži bola opäť veľká. Do ďalšieho kola postupujú recitátori z prvého miesta.

  Výsledky: I. kategória – poézia: 1. miesto – Barbora Krajníková, IV. A

                                                     2. miesto – Filip Ferenc, II. A

                                                                        Maxim Fabiny, IV. A

                                                     3. miesto – Šarlota Ringošová, III. A

                                       -  próza: 1. miesto – Tatiana Ferenčáková, II. A

                                                     2. miesto – Marko Papcun, IV. A

                                                     3. miesto – Kristína Zimmermannová, IV. A

                 II. kategória – poézia: 1. miesto – Diana Lisá, V. A

                                                     2. miesto – Karin Vaľušová, V. A

                                                     3. miesto – Veronika Halčáková, VI. A

                                     - próza:    1. miesto – Adriana Kendrová, V. A

                                                     2. miesto – Katarína Šlebodová, VI. A

                                                                     - Miroslava Šucová, VI. A

                                                     3. miesto – Branko Fabiny, V. A

                III. kategória – poézia: 1. miesto – Viktória Ringošová, VII. A

                                                     2. miesto – Jakub Ferenčák, IX. A

                                                     3. miesto – Pavol Ferenčák, IX. A

                                     - próza:   1. miesto – Emma Kišková, VII. A

                                                    2. miesto – Eva Hvizdošová, IX. A

                                                    3. miesto – Radka Slebodníková, VIII. A

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Zapísala: Mgr. Erika Salugová, učiteľka

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Technická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 1. februára 2018 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach konalo krajské kolo 8. ročníka Technickej olympiády.

  Na súťaži sa zúčastnili víťazi okresného kola kategórie A Jaroslav Žec (VIII. A) a Filip Kurilla (IX. A). Kategória A je totiž súťažou dvojíc. Súťaž ako obvykle začínala písomným testom, po ktorom nasledovala praktická časť, v ktorej súťažiaci mali vyrobiť pomerne náročný výrobok - katapult, ktorý musel byť samozrejme funkčný. Hoci naši žiaci boli z výsledku trocha sklamaní (minulý školský rok sme získali 2. miesto na celoslovenskom kole), myslím si, že 3. miesto na krajskom kole je krásny úspech.

  Zapísal: Ing. Peter Cenký, ZRŠ

  KK_TO_A.pdf

  Do galérie Technická olympiáda - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Koniec prvého polroka školského školského roka 2017/2018 a "riaditeľské voľno".

  Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43, RNDr. Jela Zimmermanová informuje, že dňa 31. januára 2018 (streda) sa uskutoční vydávanie výpisov známok žiakom za prvý polrok školského roka 2017/2018.

  Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) poskytuje žiakom Základnej školy, Kluknava 43 "riaditeľské voľno" dňa 01. februára 2018 (štvrtok). Žiaci budú mať polročné prázdniny 02. februára 2018 (piatok). Nástup do školy je 05. februára 2018 (pondelok).

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik (28. január 2018 - 01. február 2018).

  V nedeľu ráno sme vyrazili na lyžiarsky výcvik. Síce sme boli trochu unavení, ale tešili sme sa, že sa naučíme lyžovať, spravíme si pekný výlet a budeme hlavne celá trieda pokope.

  Keď sme vystúpili v Ždiari, potriedili sme si lyže, lyžiarky a prilby. A potom to celé začalo. Začali sme sa spúšťať z čoraz väčšieho kopca, až sme nakoniec pod vedením inštruktorov Matúšom 1 a Matúšom 2 zdolali aj ten najväčší svah.

  Ubytovaní sme boli vo Vyšných Ružbachoch v penzióne Sonja. Každé ráno nás čakala rozvička. Každý večer sme hrali hry, pozerali videá zo svahu. V predposledný deň sme sa zrelaxovali v soľnej jaskyni a okúpali sme sa v bazéne.

  V posledný deň nás neminula túra v Bachledovej doline - CHODNÍK KORUNAMI STROMOV. Bol to krásny a neopísateľný zážitok. Každý z nás si určite odnesie krásne a skvelé zážitky.

  Lyžiarsky výcvik si budeme pamätať ešte véééľmi dlho.

  Zapísali: žiaci IX. A

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Škôlkári z MŠ Richnava na návšteve v elokovanom pracovisku ZŠ Kluknava

  Dňa 23. januára 2018 k nám, do elokovaného pracoviska v Richnave, zavítala vzácna návšteva.

  Prišli nás navštíviť deti z materskej školy v Richnave. Škôlkari prišli v sprievode pani riaditeľky. Deti mali vzájomne pre seba  pripravený program v podobe básní, piesní a rečňovaniek. Škôlkari sa zúčastnili aj na vyučovaní žiakov druhého ročníka a špeciálnych tried. Druháci im predviedli osvojené vedomosti v podobe čítania a písania. Na záver sme sa spoločne zahrali niekoľko hudobno-pohybových hier, odovzdali sme si darčeky a rozlúčili sa. Spoločne sme prežili krásne chvíle a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Materskou školou Richnava.

  Zapísali: Mgr. Balčáková, Mgr. Bátorová, Mgr. Čechová, Mgr. Hudák, Mgr. Janigová, Mgr. Jurová, Bc. Tomašovová - pedagogickí zamestnanci elokovaného pracoviska

  Do galérie Škôlkári z MŠ Richnava na návšteve v elokovanom pracovisku ZŠ Kluknava boli pridané fotografie.

 • Čitateľský oriešok na našej škole

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 2. – 4. ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a výtvarnej výchovy zapojili do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. V každom ročníku sa žiaci horlivo prelúskali dvoma príbehmi,  odpovedali na jednoduché, ale i zložitejšie otázky a na záver sa zahrali na umelcov a nakreslili z 2 príbehov na jeden výkres jedno spoločné dobrodružstvo. Žiaci si tak precvičujú čítanie s porozumením, logické myslenie a pri kreslení rozvíjajú  predstavivosť a obrazotvornosť. Keďže sa nám v predchádzajúcich ročníkoch nepodarilo získať vo finále súťaže - vo verejnom hlasovaní, dostatočné množstvo hlasov, rozhodli sme sa túto súťaž vyhodnotiť  a oceniť žiakov 4. ročníka na pôde našej školy.

  Vecnú cenu získali títo žiaci:

  IV. A trieda – Anežka Dunková, Maxim Fabiny, Samanta Kotlárová, Sebastián Tulej

  IV. B trieda -  Kevin Macko, Pamela Macková, Marián Šariška, Fabián Tulej

  IV. C trieda – Daniela Horváthová, Elvíra Pokutová, Rastislav Tulej.

  Zapísala: Mgr. Dana Papcunová, učiteľka

  Do galérie Čitateľský oriešok boli pridané fotografie.

 • Dejepisná vychádzka

  V januári tohto kalendárneho roka sa venujú žiaci navštevujúci piaty ročník našej základnej školy na vyučovacích hodinách dejepisu regionálnym dejinám.

  V rámci vyučovacích hodín sme preto uskutočnili vychádzky v obciach nášho regiónu. Prvá vychádzka bola zameraná na hmotné historické pamiatky, ktoré je možné nájsť v obci Kluknava. Konkrétne sme navštívili: cintorín pri základnej škole, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kaplnku. sv. Jána Nepomuckého, kaštieľ a Pomník padlým vojakom v 2. svetovej vojne pri materskej škole. Druhá vychádzka smerovala do neďalekej Richnavy. Tu sme si pozreli zrúcaniny Richnavského hradu a Kostol sv. Michala Archanjela. Okolo spomínaných historických stavieb a pamätihodností žiaci prechádzajú možno každý deň, ale ich historickú hodnotu nepoznajú. Aj takouto formou podporujeme záujem žiakov o históriu ich rodného kraja. Na jar pokračujeme ďalšími blízkymi obcami. Tešíme sa na teplejšie počasie!

  Zapísala: Mgr. Anna Kaprálová, učiteľka

  Do galérie Dejepisná vychádzka boli pridané fotografie.

 • Zimné pohybové aktivity

  Dňa 06. decembra 2017 a 17. januára 2018 sa vrámci vyučovania telesnej a športovej výchovy v 2. A triede, uskutočnili aktivity a sezónne pohybové činnosti vonku na školskom dvore.

  Hry na snehu a so snehom, sánkovanie, šmýkanie a guľovanie pomáhajú  žiakom rozvíjať svoje pohybové zručnosti a upevňovať svoje zdravie. Pri zimných pohybových aktivitách žiaci prekonávali zasnežený terén, pozorovali stopy zvierat, šmýkali sa, guľovali a stavali snehuliaka.

  Zapísala: Mgr. Adriana Fabinyová, učiteľka

  Do galérie Zimné pohybové aktivity boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

  Dňa 16. januára 2018 sa žiaci našej ZŠ Kluknava 43, zúčastnili na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v Gelnici, v zastúpení Hvizdošová Eva 9. A a Patrik jánošík 7. A.

  Najväčší úspech dosiahol Patrik Jánošík, ktorý sa umiestnil na peknom druhom mieste v kategórii 1A. Zúčastneným žiakom patrí veľká gratulácia a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

  Mgr. František Jochman, učiteľ

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Návšteva divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach

  Anton Pavlovič Čechov patrí k jedným z najvýznamnejších svetových dramatikov.

  Jeho hra Ujo Váňa zobrazuje premárnené osudy ľudí, snahu človeka o prekonanie pocitov ničotnosti, o nájdenie zmyslu života, snahu o jeho zmysluplné prežitie.

  Zamyslieť sa nad videním majú možnosť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí sa zúčastnili inscenácie v Štátnom divadle v Košiciach dňa 12.01.2018 spolu so svojimi vyučujúcimi: Mgr. Monikou Čechovou, Mgr. Magdalénou Ferencovou a Mgr. Annou Kaprálovou.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Návšteva divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach boli pridané fotografie.

 • Nohejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy

  Už tradične sa 28. decembra 2017 v telocvični Základnej školy, Kluknava 43 konal 7. ročník nohejbalového turnaja o pohár riaditeľky školy.

  Tento rok sa do turnaja prihlásilo 9 družstiev. Zo skupín "Šariš" a "Spiš" postupovali dvaja najlepší, medzi ktorými sa rozhodovalo o umiestnení. Tretie miesto získalo družstvo TJ Kluknava. Finále zaobstarali ZŠ Kluknava A a Obec Víťaz. Naša škola počas celého turnaja nestratila ani bod a vo finále predviedla hru, ktorou obhájila minuloročné víťazstvo. Po druhýkrát za sebou sme tak tešili, že pohár riaditeľky školy zostáva "doma" v Základnej škole, Kluknava 43. Turnaj naša škola ovládla úplne, o čom svedčí aj vyhlásenie najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa stal náš školník pán Milan Voda. Ceny všetkým umiestneným v prvej trojke odovzdávala riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 - RNDr. Jela Zimmermannová. Za prípravu turnaja už tradične patrí veľké poďakovanie firme PILVIT  - Pavol Adamkovič.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie Nohejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy boli pridané fotografie.

 • List Ježiškovi

  Každé dieťa si praje nájsť pod vianočným stromčekom nejaký darček.

  Ani naši žiaci nie sú výnimkou. Aj oni majú svoje priania a túžby. Druháci v elokovanom pracovisku v Richnave tieto svoje túžby a priania napísali Ježiškovi. Ich želania v podobe vianočných ozdôb nalepili na vianočný stromček. Veríme, že keď sa po vianočných prázdninách opäť stretneme, aspoň niektoré z ich želaní budú splnené. Pretože všetky deti majú radi Vianoce a žiadne z nich by nemalo zostať neobdarované.

  Zapísala: Mgr. Katarína Miženková, učiteľka

  Do galérie List Ježiškovi boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka v Richnave

  Vianoce hrejú na duši  i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. 

  Aj my v elokovanom pracovisku v Richnave sme si pred odchodom na vianočné prázdniny popriali  "Šťastné a veselé." Dňa 21. decembra 2017 sa uskutočnila na obidvoch smenách vianočná besiedka pri vianočnom stromčeku. Atmosféra bola skutočne vianočná. Žiaci recitovali spievali, tancovali, vinšovali a dokonca predviedli aj malý betlehem. Nechýbal v ňom Jozef, Mária ani malé Jezuliatko. Myslím, že táto malá akcia sa veľmi vydarila. Žiakom sa páčila a všetci boli nasiaknutí vianočnou náladou. Ďakujem všetkým  učiteľom aj asistentkám v elokovanom pracovisku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave  tejto vianočnej besiedky.

  Zapísala: Mgr. Katarína Miženková, učiteľka

  Do galérie Vianočná besiedka v Richnave boli pridané fotografie.

 • Vianočný koncert

  20. decembra 2017, tak ako už tradične, bola prítomná radosť, potlesk spev a vrava detí v telocvični našej základnej školy.

  Privítali sme finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar 2. Martin Krausz so svojimi hosťami zabalil našim žiakom darček plný piesní a tanca. Žiaci si v tomto predvianočnom období s radosťou zaspievali i zatancovali.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

 • Vianočné tvorivé diele

  V dňoch 18. - 21. decembra 2017 prebiehali v našom elokovanom pracovisku v Richnave vianočné tvorivé dielne.

  Žiaci vo všetkých triedach, pod vedením svojich učiteľov, vyrábali vianočné ozdoby, stromčeky, pozdravy, výzdobu na chodbu a do tried. V niektorých triedach si deti zavolali na pomoc aj svojich rodičov. Všetky výrobky a ozdoby sa im vydarili a  sú naozaj krásne. Počas adventu nám spríjemňovali predvianočné obdobie a pripomínali, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku.

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Vianočné tvorivé diele boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Dňa 12. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 25. ročníka súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.

  Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazi každej kategórie postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Už teraz sa na Vás tešíme opäť o rok s novou povesťou a väčšími skúsenosťami! 

  Výsledky školského kola:

   

  1. kategória (2. – 3. ročník): 1. miesto: Filip Ferenc (II. A), 2. miesto: Filip Zimmermann (II. A), 3. miesto: Michaela Mireková (II.A), Porota: Mgr. Dana Papcunová, Mgr. Adriana Fabinyová, Mgr. Magdaléna Ferencová

  2. kategória (4. – 5. ročník): 1. miesto: Branko Fabiny (V.A), 2. miesto: Kristína Zimmermanová (IV.A), 3. miesto: Maxim Fabiny (IV.A), Porota: Mgr. Miroslava Ferencová, Mgr. Janka Čurillová, Mgr. Galina Puškárová

  3. kategória (6. – 7. ročník): 1. miesto:Viktória Ringošová (VII.A), 2. miesto: Emma Kišková (VII.A), 3. miesto: Alana Nehilová (VII.A), Porota: Mgr. Adriana Fabinyová, Mgr.  Dana Papcunová, Mgr. Magdaléna Ferencová

  Zapísala: Mgr. Adriana Fabinyová, učiteľka

  Do galérie Šaliansky Maťko - školské kolo boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria