Členovia rady školy Zápisnice Výročné správy

Rada školy

Členovia rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR č. 291 / 2004 Z.z.  z 15. 04. 2004 na  výzvu  zriaďovateľa školy  v zastúpení Ing. Štefana Kováča vyhlásil poverený riadením školy Mgr. Marcel Hudák voľby do RŠ pri ZŠ, Kluknava  43. 

Dňa 11. 05. 2015 o 14: 00 hod.  - voľby do RŠ za pedagogických zamestnancov

Dňa 11. 05. 2015 o 14: 30 hod.  - voľby do RŠ za nepedagogických zamestnancov       

Dňa 13. 05. 2015 o 16: 00 hod.  - voľby do RŠ za rodičov

Výsledky z volieb do RŠ:

ZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

1. Mgr. Janka Čurillová          23 hlasov

2. Mgr. Anna Gregová            22 hlasov

ZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

 1. Andrea Franková               10 hlasov

ZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA ZA RODIČOV:

1. Jozef Hvizdoš                      21 hlasov

2. Mgr. Marián Zimmermann   14 hlasov

3. Andrea Lisá                         13 hlasov

4. Bc. Mária Pongó                  12 hlasov

DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA ZA ZRIAĎOVATEĹA ŠKOLY

Mgr. Jozef Franko

Ing. Ján Kaľavský

Bc. Eva Ondášová

Ivan Zahuranec

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria