Zoznam tried

Názov
0. A Triedny učiteľ Mgr. Edita Bátorová
0. B Triedny učiteľ Mgr. Monika Čechová
0. C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Baráthová
0. D Triedny učiteľ Mgr. Branislav Kušnír
1. A Triedny učiteľ Mgr. Marta Vendráková
1. B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Kyseľová
1. C Triedny učiteľ Mgr. Jana Balčáková
1. D Triedny učiteľ Mgr. Galina Puškárová
1. E Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Ferencová
1. F Triedny učiteľ Mgr. Marcel Hudák
1. G - špec. Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Adamkovičová
2. A Triedny učiteľ Mgr. Viera Bednárová
2. B Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Čarnoká
2. C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Dubravská
2. D Triedny učiteľ Mgr. Mária Čechová
2. E Triedny učiteľ Mgr. Michaela Hvizdošová
2. F - špec. Triedny učiteľ Mgr. Monika Semanová
3. A Triedny učiteľ Mgr. Adriana Fabinyová
3. B Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Koňak
3. C Triedny učiteľ Mgr. Oľga Vaščáková
3. D Triedny učiteľ Mgr. Janka Čurillová
3. E - špec. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Gengeľová
4. A Triedny učiteľ Mgr. Dana Papcunová
4. B Triedny učiteľ Mgr. Adriana Mižigárová
4. C Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Ondáš
4. D- špec. Triedny učiteľ Mgr. Monika Janigová
5. A Triedny učiteľ Mgr. Jana Miklušová
Foto Foto Foto Foto Foto
5. B Triedny učiteľ PhDr. Erika Bačová
Foto Foto
6. A Triedny učiteľ JUDr.Radka Ščurková
Foto Foto Foto Foto
6. B Triedny učiteľ Mgr. František Jochman
Foto Foto Foto Foto Foto
6. C Triedny učiteľ Mgr. Jozef Baluch
Foto Foto Foto Foto Foto
7. A Triedny učiteľ Mgr. Monika Čechová
7. B Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Lenartová
Foto Foto
8. A Triedny učiteľ Ing. Lýdia Ondášová
8. B Triedny učiteľ Ing. Erika Nalevanková
9. A Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Kolářová

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria