Práva dieťaťa

                          Deti majú svoje práva. Majú právo na ochranu, výchovu, výživu a lekársku opateru, aby som ich uviedla len niekoľko.

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Zdá sa to úplne logické a iste sa nenájde nik, čo by tvrdil opak. Skutočnosť však vyzerá inak. Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nikdy nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Deti sú vykorisťované, nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, pretože v ich vlasti zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla, nemajú možnosť rozvíjať sa. Sú deti, ktoré ani nevedia, že sa možno hrať.

 

Audrey Hepburnová
bývalá Veľvyslankyňa UNICEF

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj

Právo na meno a štátnu príslušnosť

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí

Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie

Právo na prednostnú ochranu a pomoc

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

Použitá literatúra:

"The Rights of the Child - Práva dieťaťa, UNICEF, Vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava, 1990

 Odporúčame internetovú stránku  www.unicef.sk

 

Zdroj:www.infovek.sk

 

 

http://www.vincejova.szm.sk/materialy/prava.ppt

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria