Projekt Embraco Nová edukačná cesta Nová edukačná cesta - fotodokumentácia Projekt MRK Hovorme o jedle Orange projekt Európsky deň jazykov

Projekty

Projekt Embraco

Naša škola sa úspešne zapojila do ôsmeho ročníka projektu: "Ceny Embraco za ekológiu".


Získali sme grant v hodnote 2000 eur. Náš projekt mal názov: "Ako rastie jedlo".  Podstatou projektu je vytvoriť v areáli školy také prostredie, ktoré bude slúžiť vyučovaniu, mimoškolským aktivitám či oddychu a stretávaniu sa všetkých skupín, ktoré budú participovať na projekte. Filozofiou projektu je vytvoriť školskú záhradu tak, aby spĺňala ekologické, výučbové a estetické požiadavky.

Z hľadiska ekologického - je obnoviť tri momentálne nefunkčné skleníky, ktoré budú vyrobené z pet fliaš.

Z hľadiska výučbového - skleníky budú slúžiť k vyučovaniu na technických a prírodovedných predmetoch, kde žiaci budú mať rozdelené jednotlivé skleníky a políčka podľa jednotlivých tried prvého a druhého stupňa.

Z hľadiska estetického - Skrášlenie exteriéru školy výsadbou kríkov, inštaláciou náučných panelov a celkového vzhľadu areálu ZŠ.

Zámerom projektu je zmeniť školskú záhradu tak, aby sa v nej dali skĺbiť záujmy majoritnej a minoritnej skupiny. Pre minoritnú skupina (70%) je zámerom upevniť a poukázať, že pestovanie zeleniny nemusí byť finančne náročné. Pre majoritnú skupinu bude prioritou prehĺbiť poznatky o plodinách, naučiť ich hospodársky zužitkovať biologický odpad a efektívne využívať dopestované produkty. Pre obe spomínané skupiny žiakov zhotovia na technických predmetoch oddychovú zónu pozostávajúcu z ohniska, stola a lavice a doplnia okolie skleníkov výsadbou vyššej jedlej zelene – stromov a krov.

Fotogaléria realizácie projektu

Zapísala: PaedDr. Zuzana Lenartová, učiteľka

Dňa 13. decembra 2016 sme sa zúčastnili spolu s našou pani riaditeľkou na slávnostnej prezentácii projektov spoločnosti Embraco. Naše deviatačky si pripravili video nahrávku s názvom“ Ako rastie jedlo“, ktorá informovala o realizácii projektu od začiatku až po ukončenie skleníkov vytvorených z pet fliaš a skrášlení našej školskej záhrady. Videonahrávka:

Zapísala: Mgr. Marta Vendráková, učiteľka

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria