Štvrtok 26. 4. 2018

Počet návštev: 2798693

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.4.2018)
Jaroslava Klempárová (8. B)
Zajtra (Piatok 27.4.2018)
Jaroslav Kotlár (5. B)
Jaroslav Žec (8. A)
Pozajtra (Sobota 28.4.2018)
Matúš Podracký (5. A)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Veľká noc je pre kresťanov najväčší sviatok cirkevného roka. Veľká noc podľa katolíckej tradície sa začína vigíliou Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha svätého. Na Zelený štvrtok pri večernej liturgii sa pripomína posledná Ježišova večera, ustanovenie eucharistie a Ježišovo umývanie nôh jeho učeníkov. Naposledy pred Veľkou nocou zaznejú zvony. Počas ďalších obradov sa používa rapkáč a klapačka. Veľký piatok je deň pripomenutia smrti Ježiša Krista na kríži. V kostole sa nekoná svätá omša, ale obrady. Je dňom prísneho pôstu. Na Bielu sobotu sa pripravujú jedlá na posvätenie (šunka, vajíčka, paska, chren). Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka. Očakáva sa Kristovo zmŕtvychvstanie, po ňom sa znovu rozozvučia zvony. Na Veľkonočnú nedeľu sa pripomína ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Pred alebo po omši sa koná svätenie veľkonočných jedál, ktoré prinesú poväčšine gazdinky v košíkoch prikrytých obrúskom. Veľkonočný pondelok je spojený s oblievačkou (kúpačkou). Od včasného rána mládenci v skupinách chodili s vedrami či kanvami a rad-radom oblievali dievčatá studenou vodou často pri studniach alebo potoku, ktoré ich potom ponúkli veľkonočnými jedlami a pálenkou. Ženatí chlapi chodia olievať ženy v najbližšej rodine.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Naša Zem citlivo reaguje na všetko, aj na to, ako sa k nej správame.

  Všetci sme súčasťou modrej planéty, preto sme si aj my, žiaci a učitelia z elokovaného pracoviska v Richnave pripravili na Deň Zeme zaujímavé aktivity a činnosti.

  Menší žiaci z nultých ročníkov vytvorili plagát ku Dňu Zeme. Starší žiaci venovali teoretickú časť problematike separácie domového odpadu. Najprv si pozreli prezentáciu, ktorá poukázala na dôležitosť triedenia odpadov, ktoré je možné recyklovať. Potom žiaci tretích ročníkov špec. pripravili „kontajnery“, do ktorých sa priamou manipuláciou s domovým odpadom učili triediť sklo, plasty a papier.

 • Dňa 17. apríla 2018 si v speváckej súťaži ,,Slávik Slovenska" zaspievalo 25 žiakov vo všetkých troch kategóriách.

  Porotkyňami boli pani učiteľky: Mgr. M. Dubravská, Mgr. D. Papcunová, Mgr. H. Tivadarová, Mgr. V. Bednárová a Mgr. A. Fabinyová.

  Porota vyhodnotila súťaž nasledovne:

  I. kategória: 1. miesto Filip Zimmermann, II. A; 2. miesto Samuel Cak, lI. A; 3. miesto Pavol Kurilla, II. A

  II. kategória: 1. miesto Samuel Vaľuš, V. A; 2. miesto Branko Fabiny, V. A; 3. miesto Barbora Krajníková, IV. A

 • Dňa 12. apríla 2018 v Základnej škole, Kluknava 43 sa uskutočnilo prihlasovanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky tzv. zápis detí do školy.

  Vo „veľkej škole“ deti i rodičov privítala a prihovorila sa im pani riaditeľka RNDr. Jela Zimmermannová. Pre 9 detí, ktoré spolu s rodičmi na zápis prišli si panie učiteľky prvého stupňa pripravili rozprávkový program o snehulienke a siedmych zrpaslíkoch, ktorým ich sprevádzali dvaja veselí trpaslíci Mudroš a Hapčík (Mgr. Miriam Dubravská a Mgr. Tatiana Čarnoká). V programe tiež vystúpili žiaci prvého ročníka našej školy. Prezentovali budúcim prváčikom a ich rodičom čo sa už naučili – básničky, pesničky a scénku z rozprávky o siedmych kozliatkach. Budúci prváci rovnako ukázali šikovnosť v rôznych úlohách a aktivitách, ktoré im pripravili pani učiteľky prvého stupňa. Deti boli veľmi šikovné vo vyfarbovaní obrázkov, ich identifikácii, či vzájomnom priraďovaní. Vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici a aké úlohy naši žiaci dostávajú. Kým boli zaneprázdnené aktivitami, ich rodičia vypĺňali potrebné tlačivá a náležitosti.

 • Žiaci VI. A triedy spolu s vyučujúcou dejepisu – PaedDr. Z. Lenártovou dňa 10. apríla 2018 navštívili Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.

  Počas dlhej cesty vlakom s viacerými prestupmi na úseku Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica žiaci mohli obdivovať krásu tamojšej prírody, mestá a pamiatky (napr. hrad Slovenská Ľupča). Žiaci navštívili Thurzov dom, ktorý patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Prvé zmienky o ňom nachádzame v archívnych prameňoch už v roku 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil od richtára Jána Langa z Rožňavy dva domy situované na banskobystrickom námestí. Ján Thurzo nechal tieto dva domy spojiť prestavbou a tak vznikol na námestí reprezentačný dom, ktorý sa stal na dlhé roky sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej spoločnosti. Výnimočný výklad pracovníka múzea nám porozprával o baníctve v okolí Banskej Bystrice, prezreli sme si slávnu zelenú sieň a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavosti o čipkárskom remesle. V druhej časti našej exkurzie nás pracovníčka vzala do tvorivej dielne, kde si naši žiaci vyskúšali svoju trpezlivosť . Tvorivá aktivita mala názov: Fľaša trpezlivosti. Žiakom sa to veľmi páčilo a svoj darček si vzali so sebou domov.

 • Aj na našej škole sa pravidelne organizujú školské kolá biologických olympiád v rôznych kategóriách.

  Dňa 9. apríla 2018 si niektorí vybraní žiaci 6. a 7. ročníka zmerali svoje sily vo vedomostiach z biológie. Sme radi, že napriek mnohým aktivitám, ktoré deti majú, prejavujú záujem aj o prírodu. Postupujúcim žiakom držíme palce na okresnom kole.

  Zapísala: Mgr. Jana Miklušová, učiteľka

  Do galérie Biologická olympiáda, kategória D - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Vezmem do rúk farbičky,

  precvičím si ručičky.

  Namaľujem vajce tak,

  dokáže to každý žiak.

  Druháci z elokovaného pracoviska v Richnave sú veru šikovní žiaci. Pred veľkonočnými sviatkami si doniesli do školy vyfúknuté vajíčka. Tie sme potom maľovali temperovými farbami podľa vlastnej fantázie. Kto nemal vyfúknuté vajíčko , maľoval aspoň vajíčko na papieri. Žiakom išla práca od ruky a maľovanie vajíčok si užívali. Týmto spôsobom sa snažíme priblížiť týmto žiakom aspoň časť tradícií Veľkej noci. Pretože lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria