Utorok 18. 9. 2018

Počet návštev: 2883317

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 18.9.2018)
Peter Kaleja (0. C)
Zajtra (Streda 19.9.2018)
Ema Kováčová (3. A)
Mgr. Magdaléna Ferencová
Pozajtra (Štvrtok 20.9.2018)
Peter Gabčo (3. B)
Dominika Červeňáková (1. D)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Turíce (Zoslanie Ducha Svätého) alebo Rusadle sú svätodušné sviatky. Tradíciou dodnes je stavanie mája v sobotu podvečer. Máje sa stavajú slobodným, dospelým dievčatám, v súčasnosti i menším dievčatám. Mládenci stavajú máje pre svoje milé. Je to vysoký ihličnatý strom, ktorého kmeň je očistený od kôry. Malá koruna (čutka) je zdobená farebnými stuhami. Po postavení nasledovalo pohostenie v dome dievčaťa. 

So sviatkom Božieho tela (oltáriky) je úzko spojená aj tradícia procesií, pri ktorých sa veriaci postupne zastavujú pri štyroch oltárikoch. Väčšinou deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní zdobili cestu, kade „kráčalo“ Božie Telo lupienkami kvetov.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vážený pán starosta, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

  Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2018/2019.

  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov..... Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie..... Škola nie je len vzdelávanie, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Prajem príjemné slávnostné dopoludnie všetkým... Dovoľte mi privítať pána starostu, pána farára, pána kaplána, vás moje milé kolegyne a kolegovia a samozrejme vás milí žiaci....!!!!!

  Údel letných prázdnin je už raz taký, že ich začiatok i koniec sprevádzajú prejavy riaditeľov, starostov, primátorov, a aj ministrov..... Čím si to práve tieto prázdniny zaslúžili... Myslím, že je to výnimočný čas, kedy opäť v posledný júnový deň si my všetci odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce....

 • Retro párty

  Dňa 26. júna 2018 sa na našej škole po roku konala Retro párty.

  Tak ako minulý rok, aj tento rok si žiaci pripravili krátke prezentácie o významných udalostiach, móde, hudbe, architektúre či rôznych zaujímavostiach. Piataci predstavili 50-te roky, šiestaci 60-te a tak to pokračovalo až po deviatakov, ktorí predstavili 90-te roky. Samozrejme žiaci aj niektorí učitelia prišli oblečení v štýle retro. Potom nasledovala tancovačka, kde sme si zaspomínali na hity, ktoré "nehrdzavejú".

  Zapísal: Ing. Peter Cenký, zástupca RŠ

 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov.

  Cieľom didaktických hier bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane, zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách. Žiaci súťažili na jednotlivých stanovištiach v týchto v oblastiach: riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, športovo – pohybová výchova, výchova k bezpečnému správaniu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci III. A a IV. A triedy. Na druhom mieste žiaci II. A triedy a na treťom žiaci IV. C triedy.

 • Školský výlet I. A

  Dňa 20. júna 2018 sa žiaci 1. A spolu s triednou učiteľkou a niektorými rodičmi vybrali na výlet do blízkeho Víťaza do oddychového centra Slaná voda.

  Deti si poopekali klobásky, pochutnali na chutnom guláši. Počasie nám prialo, preto sme si mohli zahrať rôzne loptové hry, zasúťažiť si v peknom prostredí blízko lesa. Domov sme sa vrátili podvečer unavení, ale šťastní a spokojní z príjemne stráveného dňa.

  Zapísala: Mgr. Viera Bednárová, učiteľka

  Do galérie Školský výlet I. A boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria