Nedeľa 27. 5. 2018

Počet návštev: 2813705

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 27.5.2018)
Oskár Gabčo (0. A)
Jesika Klempárová (0. C)
Liana Čechová (6. A)
Iveta Macková (4. B)
Zajtra (Pondelok 28.5.2018)
Pavol Klempár (1. C)
Ivan Tulej (4. B)
Viliam Kičin (7. A)
Viliam Vendrák (7. A)
Viliam Žiga (1. C)
Pozajtra (Utorok 29.5.2018)
Ester Balážová (2. F - špec.)
Mária Gabčová (3. D - špec.)
Dominika Šarišková (1. B)
Maxim Fabiny (4. A)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Turíce (Zoslanie Ducha Svätého) alebo Rusadle sú svätodušné sviatky. Tradíciou dodnes je stavanie mája v sobotu podvečer. Máje sa stavajú slobodným, dospelým dievčatám, v súčasnosti i menším dievčatám. Mládenci stavajú máje pre svoje milé. Je to vysoký ihličnatý strom, ktorého kmeň je očistený od kôry. Malá koruna (čutka) je zdobená farebnými stuhami. Po postavení nasledovalo pohostenie v dome dievčaťa. 

So sviatkom Božieho tela (oltáriky) je úzko spojená aj tradícia procesií, pri ktorých sa veriaci postupne zastavujú pri štyroch oltárikoch. Väčšinou deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní zdobili cestu, kade „kráčalo“ Božie Telo lupienkami kvetov.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže ,,Matematický klokan".

  Súťažili v počte 16 žiakov, od prvého až po šiesty ročník. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili títo žiaci: Samuel Cakl - I. A, Michal Zimmermann - I. A, Noemi Ringošová - I. A, Alica Tomašová - I. A, Brandon Rafael - I. A, Filip Zimmermann - II. A. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, koordinátor súťaže

 • Dňa 10. mája 2018 sa žiaci V. A a VI. A triedy s učiteľkami PaeDdr. Zuzana Lenártovou a Mgr. Monikou Čechovou zúčastnili školskej exkurzie v Poprade.

  Navštívíli sme zrekonštruované Podtatranské múzeum, kde sme si pozreli expozície o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom a kultúrnom živote mesta Poprad a jeho okolia - od praveku až po súčasnosť.

  Zapísala: PaedDr. Zuzana Lenártová

  Do galérie Exkurzia v Poprade boli pridané fotografie.

 • Dňa 10. mája 2018 sa v Centre voľného času v Gelnici konalo okresné kolo speváckej súťaže ,,Slávik Slovenska".

  Našu základnú školu na tomto 28. ročníku reprezentovali títo žiaci: Filip Zimmermann (II. A, 1. kategória), Samuel Vaľuš (V. A, 2. kategória), Viktória Ringošová (VII. A, 3. kategória). Viktória Ringošová sa umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste. Srdečne blahoželáme! Súťažiacich pripravovali: Mgr. Adriana Fabinyová a Mgr. Janka Čurillová.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

 • Súťaž prebiehala niekoľko týždňov v priestoroch telocvične a na multifunkčnom ihrisku.

  Žiaci a žiačky II. stupňa mali možnosť zapojiť sa do netradičnej súťaže o najtvrdšiu strelu vo futbale, v ktorej mohli otestovať svoje schopnosti. Súťaž nadchla viac chlapcov. Napriek tomu sa do súťaže zapojilo celkovo 94 žiakov, pričom každý súťažiaci mal 3 pokusy – kopy na bránu. Rýchlosť kopu do lopty zaznamenával radar. Dievčatá a chlapci 5. – 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách sú nasledovné:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria