Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 2932172

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 11.12.2018)
Dominika Tulejová (4. B)
Veronika Turtáková (2. B)
Nina Uličná (1. A)
Valéria Všiváková (1. F)
Pozajtra (Streda 12.12.2018)
Kamil Horváth (4. B)
Sebastián Macko (1. F)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Dôležitým jesenným sviatkom je Sviatok všetkých svätých (1. november) a Pamiatka zosnulých Dušičky (2. novembra). Na Katarínupatrónku kluknavského farského kostola (25. november) sa v Kluknave konali posledné zábavy pred Vianocami. Známa pranostika hovorí „Katarína na blate, Vianoce na ľade“. Začiatkom zimy začínali priadky.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Výchovný koncert - Robo Papp

  Dňa 5. decembra 2018 našu školu navštívil známy slovenský spevák Robo Papp so svojím kamarátom Marcelom Dragúňom z dôvodu výchovného koncertu s názvom „Stop šikane“.

  Témou výchovného koncertu bola (kyber)šikana v jej rôznych podobách a formách. Koncert bol pripravený v dvoch verziách: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Cieľom koncertu bola univerzálna prevencia pred takýmto chorým a nežiaducim správaním, s ktorým sa stretávame bohužiaľ aj v našej škole. Počas koncertu boli žiakom sprístupnené informácie o (kyber)šikanovaní. M. Dragúň s R. Pappom sa snažili orientovať diskusiu aj na odvrátenú stránku virtuálneho sveta, pričom žiakom ozrejmovali úskalia tejto zdanlivo neškodnej zábavy. Robo Papp sa s našimi žiakmi ochotne podelil aj o vlastné nepríjemné skúsenosti s (kyber)šikanou, ktorej musel čelil vo svojom živote ako jej obeť. Výchovný koncert bol popretkávaný „chytľavými“ piesňami v podaní Roba Pappa a Marcela Dragúňa. Koncertu sa zúčastnili aj žiaci z elokovaného pracoviska v Richnave, ktorí patrili k najlepším divákom.

 • Čo vieme o Martinovi Kukučínovi

  Dňa 29. novembra 2018 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili už štvrtého ročníka školskej súťaže o významnej osobnosti našich literárnych dejín.

  Tento rok sa mohli dozvedieť niečo viac o Martinovi Kukučínovi, najvýznamnejšiemu predstaviteľovi slovenského literárneho realizmu. Súťaž s názvom Čo vieme o Martinovi Kukučínovi spočívala v úvodnej prezentácii o autorovom živote a následne v riešení rôznorodých úloh. Žiaci si otestovali svoje vedomosti a zručnosti pri kvíze, tajničke, práci s literárnym textom, ale aj pri poskladaní obrázka na čas. Každú triedu druhého stupňa zastupovalo trojčlenné družstvo. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A kategória (žiaci 5. – 6. ročníka), B kategória (7. – 9. ročník). Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme! Súťaž pre žiakov pripravili Mgr. Monika Čechová a Mgr. Magdaléna Ferencová.

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 29. novembra 2018 sa v priestoroch Základnej školy Gelnica uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády.

  Okresnému kolu Technickej olympiády predchádzalo školské kolo, na ktorom sme vybrali najlepších žiakov. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažili dvojice. Naša dvojica v zložení Nina Fabinyová a Jaroslav Žec (IX. A) skončila na druhom mieste. V kategórii B (žiaci 5. až 7. ročníka) nás reprezentoval Matúš Kurilla (VII. A), ktorý obsadil pekné tretie miesto. Blahoželáme !!! Na súťaž ich pripravili Ing. Jozef Nalevanko a Ing. Peter Cenký. Na Technickej olympiáde musia žiaci predviesť okrem teoretických poznatkov aj svoje pracovné zručnosti.

 • Deň otvorených dverí pre deti z MŠ Richnava

  Dňa 28. novembra 2018 zavítali do nášho ekolovaného pracoviska deti z MŠ Richnava so svojou pani riaditeľkou a pani učiteľkou.

  Deti si najprv zasadli do školských lavíc k žiakom prvej triedy a jednu vyučovaciu hodinu absolvovali ako veľkí školáci. Potom sa presunuli k žiakom nultých ročníkov, kde si navzájom predviedli čo už vedia a akí sú šikovní. Vzájomne nadviazali kamarátske vzťahy, zahrali sa spolu zábavné hry a na ich tvárach bolo vidno nadšenie a radosť, že za chvíľu budú aj oni školákmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria