Streda 24. 10. 2018

Počet návštev: 2904410

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 24.10.2018)
Miriama Pokutová (3. D)
Zajtra (Štvrtok 25.10.2018)
Aurel Tulej (1. B)
Pozajtra (Piatok 26.10.2018)
Alexandra Gabčová (0. C)
Katarína Šlebodová (7. A)
Kristián Žiga (0. B)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Dôležitým jesenným sviatkom je Sviatok všetkých svätých (1. november) a Pamiatka zosnulých Dušičky (2. novembra). Na Katarínupatrónku kluknavského farského kostola (25. november) sa v Kluknave konali posledné zábavy pred Vianocami. Známa pranostika hovorí „Katarína na blate, Vianoce na ľade“. Začiatkom zimy začínali priadky.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Helen Doron English

  Dňa 19. októbra 2018 sa 7 žiakov zo 7. A triedy zúčastnilo ukážkovej hodiny v jazykovej škole Helen Doron English v Širokom.

  Helen Doron, lingvistka a pedagogička, urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Jej cieľom je maximalizovanie schopností učenia detí každého veku, a vytváranie prvotriednych vyučovacích programov pre deti. Helen a jej vývojový tím pokračujú v priekopníckej činnosti v oblasti vyučovania cez emocionálny, fyzický, kreatívny a intelektuálny rast.

 • Jakľofski bicigeľ

  Dňa 18. októbra 2018 sa konali cyklistické preteky, ktoré zorganizovala Základná škola v Jaklovciach v spolupráci s obcou Jaklovce.

  Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: žiak 6. A triedy – Peter Pongó, žiaci 7. A – Martin Franko, Jakub Ščerbák, žiaci 8. A – Jakub Čarnoký, Andrej Franko, Dominik Michlík a žiaci 9. A triedy – Patrik Čech, Ľubomír Haľko, Šimon Krajník a Jaroslav Žec. Hneď po príchode nás privítala p. riaditeľka PaedDr. Drahoslava Pindrochová a usporiadateľ Miroslav Kočík. Hneď sme si všimli, že účasť je hojná. Súťaže sa zúčastnilo spolu 6 škôl gelnického okresu. Žiaci pretekali v 3. kategóriách: I. kategória – 7-8 rokov, II. kategória – 9-11 rokov, III. kategória – 12-15 rokov. Predjazdcom všetkých kategórií bol Florián Papcun – majster Slovenska v MTB XCE, kategória kadeti.

 • Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia - exkurzia v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi

  Rok 2018 je významným medzníkom v našich dejinách. Pripomíname si v ňom rad významných výročí, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj a smerovanie nášho národa.

  Príkladom toho je mesiac október, ktorý je známy nielen ako mesiac úcty k starším, ale z pohľadu histórie i celospoločenského diania je dôležitým míľnikom na ceste budovania spoločného štátu. Práve 28. október 2018 je dňom 100. výročia vzniku Československej republiky – prvej spoločnej vlasti českého a slovenského národa. Následné politické dianie umožnili sebaurčovacie právo Slovákov, ktoré zakotvili do prijatého dokumentu z 30. októbra 1918 známeho ako Martinská deklarácia alebo Deklarácia slovenského národa. Historickú dôležitosť tohto dňa potvrdila NRSR jeho vyhlásením za štátny sviatok.

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ /TPPZ/

  Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.

  V školskom roku 2018/2019 sa testujú len žiaci prvých ročníkov! Najneskôr do 31.10.2018. TPPZ sa v našej škole uskutočnilo dňa 16. októbra 2018. Testovaných bolo 71 žiakov. Celá akcia prebehla v súlade s metodikou testovania k identifikácii športového talentu, pri ktorej bola dodržaná organizačná schéma:

 • XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale

  XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale sa tento rok konal na multifunkčnom ihrisku v obci Granč-Petrovce.

  Organizátor podujatia mjr. JUDr. František Puškár reprezentujúci Asociáciu policajtov vo výslužbe na toto vydarené športové podujatie pozval 12. októbra 2018 aj našu školu. Do turnaja bolo prihlásených osem družstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo „ZŠ Kluknava“, tento rok stálo na pomyselnom pódiu a v silnej konkurencii obsadilo krásne 3. miesto. Našu školu reprezentovali: p. Milan Voda, Mgr. Cyril Krinický, Ing. Peter Cenký, Mgr. Marcel Hudák, Mgr. Jaroslav Filip. Za vzornú reprezentáciu školy menovaným patrí veľké poďakovanie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria