Utorok 16. 10. 2018

Počet návštev: 2899982

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 16.10.2018)
Emil Holub (0. D)
Ivan Macko (3. B)
Zajtra (Streda 17.10.2018)
Dominik Gabčo (4. A)
Pozajtra (Štvrtok 18.10.2018)
Matej Blaško (7. A)
Damián Klempár (2. B)
Lukáš Hvizdoš (7. A)
Lukáš Klempár (3. A)
Lukáš Kurilla (9. A)
Mgr. Lukáš Kutlák

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Turíce (Zoslanie Ducha Svätého) alebo Rusadle sú svätodušné sviatky. Tradíciou dodnes je stavanie mája v sobotu podvečer. Máje sa stavajú slobodným, dospelým dievčatám, v súčasnosti i menším dievčatám. Mládenci stavajú máje pre svoje milé. Je to vysoký ihličnatý strom, ktorého kmeň je očistený od kôry. Malá koruna (čutka) je zdobená farebnými stuhami. Po postavení nasledovalo pohostenie v dome dievčaťa. 

So sviatkom Božieho tela (oltáriky) je úzko spojená aj tradícia procesií, pri ktorých sa veriaci postupne zastavujú pri štyroch oltárikoch. Väčšinou deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní zdobili cestu, kade „kráčalo“ Božie Telo lupienkami kvetov.

 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale

  XIII. ročník Memoriálu Dušana Slezáka v nohejbale sa tento rok konal na multifunkčnom ihrisku v obci Granč-Petrovce.

  Organizátor podujatia mjr. JUDr. František Puškár reprezentujúci Asociáciu policajtov vo výslužbe na toto vydarené športové podujatie pozval 12. októbra 2018 aj našu školu. Do turnaja bolo prihlásených osem družstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo „ZŠ Kluknava“, tento rok stálo na pomyselnom pódiu a v silnej konkurencii obsadilo krásne 3. miesto. Našu školu reprezentovali: p. Milan Voda, Mgr. Cyril Krinický, Ing. Peter Cenký, Mgr. Marcel Hudák, Mgr. Jaroslav Filip. Za vzornú reprezentáciu školy menovaným patrí veľké poďakovanie.

 • Európsky týždeň športu

  V dňoch 24.-28. septembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športových aktivít spojených s Európskym týždňom športu 2018, ktorého koordinátorom bolo Národné športové centrum menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Žiaci prvého stupňa našej školy navštívili začiatkom septembra v rámci tohto celoeurópskeho projektu dopravné ihrisko v Poprade a žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka si celý týždeň zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti na krytej plavárni v Krompachoch. Tejto medzinárodnej akcie sme sa zúčastnili aj v minulom roku a ak projekt bude pokračovať, tak už teraz plánujeme aktivity na budúci ročník.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Naši žiaci sa dňa 26. septembra 2018 zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu.

  Pretek sme absolvovali v areáli futbalového ihriska v Helcmanovciach. Žiaci podali výkony na hranici svojich možnosti a svojim správaním výborne reprezentovali našu základnú školu a obec Kluknava. Za vzornú reprezentáciu si žiaci zaslúžia pochvalu. Žiaci dosiahli nasledové výsledky: žiaci základných škôl - Daniel Regrút 4. miesto (09:38), Ľuboš Haľko 12. miesto (10:20), Marián Nemčík 26. miesto (11:41), žiačky základných škôl - Vanesa Vyšňovská 18. miesto (08:51), Liana Čechová 25. miesto (10:08), Monika Magdová 26. miesto (10:10).

 • Didaktické hry v elokovanom pracovisku Richnave

  Dňa 19. septembra 2018 sa v elokovanom pracovisku v Richnave uskutočnili didaktické hry,

  počas ktorých si žiaci nultých a prvých ročníkov a špeciálnych tried rozvíjali a upevňovali poznatky z dopravnej výchovy, ochrany človeka a zdravia, ochrany prírody formou rôznych edukačných aktivít so svojimi pedagógmi.., a taktiež si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Svoju zdatnosť taktiež dokázali aj poznávacou vychádzkou v peknom prostredí širšieho okolia Richnavy.

  Zapísal: Mgr. Marcel Hudák, učiteľ

 • Detské dopravné ihrisko

  Dňa 6. septembra 2018 žiaci 3. A a 4. A navštívili Detské dopravné ihrisko v Poprade.

  Inštruktor Dopravnej výchovy im vysvetlil základné pravidlá. Žiakov sme rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina si upevňovala svoje vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy praktickou jazdou na bicykli alebo kolobežke a druhá si ich upevňovala didaktickou hrou na chodcov. Skupiny sa v pravidelných intervaloch striedali. Žiaci si tak mohli prakticky vyskúšať reálne dopravné situácie s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou. Po prvotných malých zaváhaniach to zvládli veľmi pekne a návšteva DDI sa im veľmi páčila.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria