Utorok 26. 9. 2017

Počet návštev: 2678970

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 26.9.2017)
Nina Fabinyová (8. A)
Peter Fecko (5. A)
Marko Ferenc (8. A)
Marián Nemčík (6. A)
Valentína Tulejová (3. B)
Mgr. Edita Bátorová
Zajtra (Streda 27.9.2017)
Mgr. Adriana Fabinyová
Mgr. Tatiana Čarnoká
Pozajtra (Štvrtok 28.9.2017)
Bc.Nikola Tomašovová

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Na Jakuba (25. júl) išla gazdiná pozrieť, aká bude úroda zemiakov. Nikdy to nerobila motykou, ale dreveným kolíkom alebo rukou. V júli sa chodieva tradične na odpust ku kostolíku sv. Anny, kde v minulosti bývali aj známe trhy. Je známa pranostika: „Svätá Anna, chladno z rána.“. Významnou časťou roka pre hospodára bola a je žatva (žniva). Po žatve sa uvili vence. 

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, milí rodičia a drahé deti...


  Začiatok školského roka je dobrým dôvodom na to, aby sme sa spolu stretli a spoločnezačali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu. Všetkých vás srdečne vítam pri otvorení nového školského roka a dúfam, že leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. V tomto školskom roku bude do našej školy chodiť 653 žiakov, ktorí sa budú učiť v 37 triedach, vyučovať bude 53 pedagogických zamestnancov z toho 1 vychovávateľka, 4 asistenti učiteľa, 1 školská psychologička a 1 koordinátorka CVČ.

 • Vážený pán starosta, vážení kolegovia, milí žiaci a rodičia!


  Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2016/2017. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych...Myslím, že je na mieste trošku zhodnotiť snahu našich žiakov a povedať pár slov na záver, poďakovať všetkým za vykonanú prácu. 

 • V mesiaci jún sa žiaci našej ZŠ, Kluknava 43 zúčastnili 3. ročníka detskej výtvarnej súťaže SPOD (Spolok pre obnovu dediny) s ústrednou výtvarnou témou "Moja dedina, ako ju vidím ja..." 2017.


  Traja žiaci našej školy boli úspešní a umiestnili sa týchto miestach:

  Matej Kožár, 1. A - 1. miesto v 1. kategŕii

 • Dňa 29. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila didaktická hra Dopraváčik pre žiakov 1. a 2. ročníka s využitím kolobežiek a bicyklov na školskom dvore za budovou I. stupňa.


  Pre žiakov bola pripravená jazda zručnosti s prekonávaním prekážok v teréne.Táto didaktická hra bola realizovaná vrámci šírenia osvety ,,vidieť a byť videný,, používaním reflexných prvkov /reflexných pások,viest,príveskov/ za zníženej viditeľnosti alebo tmy.Uvedomenie si dôležitosti používať reflexné prvky kvôli lepšej viditeľnosti, sme u žiakov podporili i vytvorením nástenky na chodbe 1. stupňa.

 • Didaktické hry a účelové cvičenie (ÚC) sa konali 27. júna 2017.


  Po vyhlásení poplachu a následnej evakuácii sa žiaci II. stupňa zhromaždili o 8.45 hod. pred budovou školy. Následne sa presunuli  do Štefanskej Huty. Na nástupe boli žiaci oboznámení s programom ÚC a do 11 hod. plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach, na ktorých si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí: zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode, dopravná výchova, výchova k bezpečnému správaniu, riešenie mimoriadnych udalostí a hod granátom na cieľ. O 11.30 hod. na nástupe vedúca ÚC Mgr. Anna Rigdová vyhodnotila výsledky jednotlivých tried a žiaci sa presunuli do areálu školy pod vedením triednych učiteľov. Výsledky ÚC:  1. VIII. A – 65 bodov, 2. IX. A – 61 bodov, 3. VI. A - 60 bodov, 4. VII. A – 57 bodov, 5. V. A a VIII. B – 55 bodov, 6. VII. B – 50 bodov, 7. V. B –  49 bodov, 8. VI. B - 48 bodov, 9. V. C - 45 bodov, 10. VII. C - 42 bodov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  0911 784 763,
  0911 249 627
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria