Pondelok 26. 2. 2018

Počet návštev: 2759494

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 26.2.2018)
Daniel Dunka (6. C)
František Klempár (6. C)
Dominika Šarišková (0. B)
Zajtra (Utorok 27.2.2018)
Antónia Buchláková (4. A)
Estera Tulejová (4. C)
Alexander Pokuta (0. E)
Alexander Polák (5. C)
Alexander Tulej (0. D)
Alexander Čižmarik (4. A)
Pozajtra (Streda 28.2.2018)
Juraj Tulej (1. B)
Vanesa Vyšňovská (8. A)
Zlatica Klempárová (3. D - špec.)

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Hromnice (2. február) je ľudový názov pre rímskokatolícky sviatok Obetovania Pána. V kostole sa svätia sviečky tzv. hromničky, ktorým sa pripisuje ochrana pred bleskom. Týmto dňom sa končí vianočné obdobie. S Hromnicami sú späté pranostiky: „Keď chytia Hromnice, odhadzuj onuce.“, „Keď sa na Hromnice napije vtáčik z koľaje, bude dlhá zima.“, „Na Hromnice koniec sanice.“  

Pôstne obdobie začalo Popolcovou stredou (je dňom prísneho pôstu). Počas pôstu sa nesmelo variť s masťou, používal sa ľanový olej. Je to obdobie prípravy na veľkonočné sviatky, čas kajúcnosti a pokánia.

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Riaditeľka školy RNDr. Jela Zimmermannová v súlade s Čl. 5 ods. 2 písm. c) Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi prerušuje výchovno-vzdelávací proces od dňa 21. februára 2018 do 23. februára 2018. Dôvodom prerušenia je zvýšená chorobnosť žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

 • Tohtoročný február nám doprial bohatú nádielku snehu.

  Spúšťanie sa dolu kopcom, šantenie na snehu a so snehom, je pre deti vždy najočakávanejšou zimnou udalosťou. 6. a 15. februára vonku tuhlo a štípal mráz, no žiakom a učiteľom z elokovaného pracoviska v Richnave to vôbec neprekážalo a nepokazilo radosť z príprav na sánkovačku. Poriadne sme sa poobliekali, vzali do rúk klzáky a hybaj von. Potom sa začala poriadna sánkovačka. Žiaci sa vyšantili v snehu, šmýkali sa a guľovali. Urobili sme si aj súťaž o najväčšiu snehovú guľu. Predpoveď počasia hovorí, že pekné zimné počasie plné snehu má pokračovať aj naďalej, preto prajeme našim žiakom, ale aj učiteľom a vedeniu školy, aby si zimných športov a zábave na snehu užili aj cez jarné prázdniny.

 • Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Gymnázia v Gelnici a CVČ v Gelnici konal už 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády.

  Bohatá účasť (26 žiakov) dokladuje to, že aj v dnešnej dobe je záujem o tento predmet, čo nás (určite nielen dejepisárov) veľmi teší. Štyri žiačky našej školy: E. Kišková (VII. A) a A. Nehilová (VII. A) – obidve v kategórii E, ďalej R. Slebodníková (VIII. A) – kategória D a E. Hvizdošová (IX. A) – kategória C museli predviesť svoje znalosti z histórie. Žiaci najprv písali test z regionálnej histórie. Potom nasledoval ďalší test z vybraného učiva a monotematickej časti pre každú kategóriu odlišný. Tešili sme sa z umiestnenia dvoch žiačok: Radka Slebodníková (70 b) a Eva Hvizdošová (72 b) obsadili vynikajúce druhé miesta, každá vo svojej kategórii. Zároveň boli úspešné riešiteľky, pretože získali nad 60 bodov. Víťazkám srdečne blahoželáme!

 • Deň 14. február 2018 sa v našej škole niesol v duchu lásky, úprimnosti a tolerantnosti prostredníctvom aktivity ,,Valentínska pošta."

  Žiaci mali možnosť vhadzovať do pripravenej valentínskej schránky poštu pre svojich spolužiakov, kamarátov a učiteľov. Valentínky z V. A triedy poštu roztriedili a doručili príslušným adresátom. Tejto obľúbenej aktivite sa všetci tešili a zároveň si spríjemnili sviatok sv. Valentína.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

  Do galérie Valentínska pošta boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria