Utorok 22. 1. 2019

Počet návštev: 2965735

Čo nás čaká ...

Čriepky minulosti

Na Nový rok (1. január) sa konala v kostole novoročná svätá omša. V tento deň sa nemala jesť hydina ani zajac, aby neodletelo šťastie a neodbehol majetok. Na Troch kráľov - Zjavenia Pána (6. január) sa pri svätých omšiach požehnáva voda a soľ. Následne potom kňaz chodí po príbytkoch ľudí, aby ich požehnával vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí byt požehnanou (svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Toto požehnanie má sprevádzať rodinu počas ďalších dní, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a podporuje rast v čnostiach.

Zdroj: Dejiny Kluknavy, kapitola Ľudová kultúra, autor Ing. Peter Cenký

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Dňa 17. januára 2019 sa v CVČ v Gelnici uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

  Okresnému kolu Olympiády v nemeckom jazyku predchádzalo školské kolo, na ktorom sa zúčastnili žiaci 8. A triedy (Emma Kišková, Samuel Medvec, Alana Nehilová, Jakub Čanoký) . Víťazka školského kola Emma Kišková postúpila na okresné kolo, kde v kategórii 1B získala pekné 3. miesto. Zúčastneným žiakom školského kola pekne ďakujeme a Emme Kiškovej srdečne blahoželáme. Na súťaž ju pripravila vyučujúca NEJ - Ing. Erika Nalevanková.

 • Olympiáda ANJ - okresné kolo

  Dňa 16. januára 2019 sa v Gelnici na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku zúčastnili žiaci našej školy a víťazi školských kôl Róbert Dančík (6. A) a Patrik Jánošík (8. A).

  O výborný výsledok sa postaral Robert Dančík, ktorému sa okresné kolo v kategórii A mladších žiakov podarilo vyhrať a poraziť rovesníkov z gelnického okresu a stal sa priamym postupujúcim na krajské kolo. Zúčastneným žiakom patrí veľká pochvala a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Na olympiádu žiakov pripravovali: Mgr. František Jochman a PaedDr. Stanislava Kolářová.

 • Nohejbalový turnaj o putovný pohár riaditeľky školy

  Dňa 27. decembra 2018 sa uskutočnil v telocvični ZŠ 8. ročník vianočného nohejbalového turnaja o putovný pohár riaditeľky základnej školy za účasti 10 družstiev.

  Hralo sa v disciplíne štvorice v dvoch hracích skupinách ("Šariš" a "Spiš"). Skupinu "ŠARIŠ" tvorilo 5 družstiev: PILVIT, ULIP, Obec Víťaz, TJ Družstevník Víťaz a TJ Družstevník Víťaz dorastenci. V skupine "SPIŠ" hrali 5 družstvá: ZŠ Kluknava, Obec Kluknava, TJ FC Kluknava, Bandži Krompachy a OO PZ Krompachy. Našu školu úspešne reprezentovali: M. Voda, Mgr. C. Krinický, Mgr. F. Jochman, Mgr. M. Hudák a Mgr. J. Filip. Zo skupiny "Šariš" postúpili do semifinále z 1. miesta TJ Družstevník Víťaz (7 bodov) a z 2. miesta mužstvo ULIP (6 bodov). Do semifinále zo skupiny "SPIŠ" postúpili z 1. miesta TJ FC Kluknava (8 bodov) a reprezentanti našej ZŠ (5 bodov). Celkovým víťazom nohejbalového turnaja sa stalo mužstvo TJ FC Kluknava, ktoré vo finále porazilo naše družstvo ZŠ Kluknava. Tretie miesto obsadilo mužstvo TJ Družstevník Víťaz. Nohejbalový turnaj pomáhal organizačne zabezpečovať Mgr. C. Krinický. Pre účastníkov vianočného nohejbalového turnaja bol na spestrenie tohto tradičného podujatia pripravený 0. ročník VIANOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA VO DVOJHRE A VO ŠTVORHRE O POHÁR RIADITEĽKY ZŠ, Kluknava 43, ktorý organizoval Mgr. J. Filip. Turnaja vo dvojhre sa zúčastnilo 24 jednotlivcov rozdelených do troch skupín po 8 hráčoch nalosovaných do troch hracích pavúkoch s obojstranným systémom. Konečné poradie po finálových

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria