• Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Prajem príjemné slávnostné  dopoludnie všetkým... Dovoľte mi privítať pána starostu, pána farára, pána kaplána, vás  moje milé kolegyne a kolegovia a samozrejme vás milí žiaci....!!!!!

  Údel letných prázdnin je už raz taký, že ich začiatok i koniec sprevádzajú prejavy riaditeľov, starostov, primátorov, a aj ministrov..... Čím si to práve tieto prázdniny zaslúžili... Myslím, že je to výnimočný čas, kedy opäť  v  posledný júnový deň si my všetci  odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce....

   Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.... Dovoľte mi v prvom rade poďakovať všetkým zamestnancom školy, ako pedagogickým za ich usilovnú a obetavú prácu, za lásku a čas, ktorý venujú svojim zverencom... odovzdávame im kúsok seba...tak aj nepedagogickým zamestnancom, lebo ich práca je často krát v skrytosti... 

  Ďakujme pánu starostovi a obecnému úradu za spoluprácu, za trpezlivosť, možno aj s prešľapmi, ale  o to viac sa budeme snažiť v novom školskom roku.... Ja osobne ďakujem pánom zástupcom, že sme sa spoločne  trpezlivo  navzájom dopĺňali celý školský rok a spoločne s vami milí kolegovia dobojovali ďalší školský rok do úspešného konca....  Ďakujem Rade rodičov pri základnej škole, Rade školy za výbornú spoluprácu, ústretovosť, a som presvedčená, že s dobrými výsledkami...

  Uplynulo 10 mesiacov spoločnej práce...

  Tak nás i žiakov a ich rodičov uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo.....Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2017/ 2018 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy         i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné ... spoločne sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh, ale aj  práce i dodržiavaním školského poriadku.... a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života....

   Vyľakaní prváci sa v laviciach  zmenili na sebavedomých žiakov našej školy.... Naučili sa čítať, písať, počítať...  prežili veselé aj smutnejšie chvíle, možno sa im niekedy ani nechcelo ráno vstať... ale prebojovali sa do krásneho  konca...a my sa tešíme s nimi....

  Ale máme aj triedy, s ktorými sa musíme rozlúčiť....

   Myšlienky  patria  našim ôsmakom a deviatakom.  Boli sme s nimi v dobrom aj zlom, prežili sme veľa pekných aj namáhavých chvíľ.... tešili sme sa aj plakali, hladkali aj karhali... prirástli nám k srdcu a ťažké sú slová rozlúčky...  Takmer s každým z nás majú nejaký zážitok...„Želáme  im veľa šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami. Nech ich rozhodnutie je správne a nech reprezentujú svoju domovskú školu, aby tak robili radosť svojim rodičom aj učiteľom...bude ich to sprevádzať celým životom... “

  Slová rozlúčky patria aj našim kolegom...Ďakujeme za to, že sme mali možnosť prežiť spoločné chvíle, ale je čas sa rozlúčiť a pánom kaplánom Gajdošíkom. Pánom učiteľom Štefanom Novotným. Ďakujeme.

  Veríme, že čas letných prázdnin, čas dovoleniek  prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, chvíle strávené s rodinou a priateľmi  a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.... Príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi...

  RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka školy

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Retro párty

  Retro párty

  Dňa 26. júna 2018 sa na našej škole po roku konala Retro párty.

  Tak ako minulý rok, aj tento rok si žiaci pripravili krátke prezentácie o významných udalostiach, móde, hudbe, architektúre či rôznych zaujímavostiach. Piataci predstavili 50-te roky, šiestaci 60-te a tak to pokračovalo až po deviatakov, ktorí predstavili 90-te roky. Samozrejme žiaci aj niektorí učitelia prišli oblečení v štýle retro. Potom nasledovala tancovačka, kde sme si zaspomínali na hity, ktoré "nehrdzavejú". 

  Zapísal: Ing. Peter Cenký, zástupca RŠ

  Do galérie Retro párty boli pridané fotografie.

 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov.

  Cieľom didaktických hier bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane, zdravia a ochrane životného prostredia, bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách. Žiaci súťažili na jednotlivých stanovištiach v týchto v oblastiach: riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, športovo – pohybová výchova, výchova k bezpečnému správaniu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci III. A a IV. A triedy. Na druhom mieste žiaci II. A triedy a na treťom žiaci IV. C triedy.

  Žiaci II. stupňa začali didaktické hry podobne ako žiaci I. stupňa vyhlásením poplachu všeobecné ohrozenie. Všetci žiaci a zamestnaci školy sa museli presunúť na multifukčné ihrisko. Po úspešnej skúške evakuácie z budovy školy sa žiaci II. stupňa presunuli na futbalové ihrisko, kde plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Zvíťazilo družstvo IX. A triedy.

  Zapísala: Mgr. Miroslava Ferencová, Mgr. Anna Rigdová, učiteľky

  Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

 • Školský výlet I. A

  Školský výlet I. A

  Dňa 20. júna 2018 sa žiaci 1. A spolu s triednou učiteľkou a niektorými rodičmi vybrali na výlet do blízkeho Víťaza do oddychového centra Slaná voda.

  Deti si poopekali klobásky, pochutnali na chutnom guláši. Počasie nám prialo, preto sme si mohli zahrať rôzne loptové hry, zasúťažiť si v peknom prostredí blízko lesa. Domov sme sa vrátili podvečer unavení, ale šťastní a spokojní z príjemne stráveného dňa.

  Zapísala: Mgr. Viera Bednárová, učiteľka

  Do galérie Školský výlet I. A boli pridané fotografie.

 • Školský výlet IX. A

  Školský výlet IX. A

  My deviataci sme si vybrali do nášho hlavného mesta Bratislavy.

  Do Bratislavy sme cestovali vlakom 5-6 hodín. Po príchode do Bratislave sme sa išli pozrieť do Prezidentského paláca, v ktorom bolo veľa zaujímavých miestností. Síce sme sa neodfotili s prezidentom, ale darček sme odovzdali. Po pozretí Prezidentského paláca sme sa išli ubytovať na Hostel. Keď sme sa ubytovali, sme išli do Národnej rady Slovenskej republiky. Stretli sme tam veľa známych ľudí a poslancov. Po Parlamente sme išli naspäť na Hostel obliekli sme sa do spoločenských vecí a vybrali sme sa do divadla. V divadle hrala známa herečka Natália Puklušová. Po skončení divadelnej hry sme počkali pani herečku, s ktorou sme mali možnosť odfotiť v miestnosti. Večerné mesto bolo veľmi krásne, mali sme možnosť spoznať naše hlavné mesto a históriu nášho mesta. Na druhý deň sme navštívili Úrad vlády SR, kde sme mali možnosť vidieť kde pán premiér rokuje o dôležitých otázkach nášho života. Po skončení prehliadky sme sa vybrali peši do nákupného centra. V nákupnom centre sme stretli veľa známych ľudí napríklad: Terezu Maškovú (výherkyňa Superstar 2018), Jozefa Vajdu, Dávida Krajčíka (Oliver zo seriálu Naši), Mariána Labudu ml, Romana Pomajba, Borisa Kollára a mnoho ďalších. V Bratislave sa nám veľmi páčilo, bolo to zaujímavé. Vo večerných hodinách sme sa vrátili naspäť. Aj keď bola cesta trochu únavná, výlet bol fantastický.

  Zapísali: žiaci IX. A triedy

  Do galérie Školský výlet IX. A boli pridané fotografie.

 • Predstav si svoj hrad

  Predstav si svoj hrad

  Aj žiačky našej školy sa úspešne zapojili do regionálnej súťaže, ktorú vyhlásilo „Banícke múzeum v Gelnici“.

  Za vyhotovenie predstavy o „Richnavskom hrade“, bola ocenená žiačka VI. A triedy Monika Magdová a za skupinovú prácu boli ocenené žiačky III. B triedy – Dominika Gabčová, Dominika Tulejová, Nikola Kotlárová, Antónia Dunková, Valéria Tulejová. Výtvarné práce spolu so žiakmi pripravovala pani učiteľka Mgr. Adriana Mižigárová. Ďakujeme a srdečne blahoželáme !

  Zapísala: Mgr. Adriana Mižigárová, učiteľka

  Do galérie Predstav si svoj hrad boli pridané fotografie.

 • Spišské športové hry detí a mládeže

  Spišské športové hry detí a mládeže

  Dňa 8. júna 2018 sa naša škola zúčastnila XXII. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže s medzinárodnou účasťou, ktoré  bolo slávnostne otvorené na futbalovom štadióne v SNV.

  Po ňom sa konal štafetový beh na 4 x 300 m, v ktorom sme sa umiestnili na peknom 3. mieste v zložení: M.Bodnár, F. Kurilla, N. Fabinyová, G. Čižmariková. Keďže sme boli prihlásení na súťažné disciplíny v atletike, premiestnili sme sa na atletický štadión do Levoče. Umiestenie žiakov: beh na 600 metrov - 1. miesto Martin Bodnár, vrh guľou - 2. miesto Martin Bodnár, skok do diaľky - 3. miesto Gabriela Čižmariková. Úspešným víťazom gratulujeme. Žiakov na športové hry pripravovali Mgr. A. Rigdová a Mgr. V. Koňak.

  Zapísala: Mgr. Anna Rigdová, učiteľka

  Do galérie Spišské športové hry detí a mládeže boli pridané fotografie.

 • Školský výlet VI. A

  Školský výlet VI. A

  Dňa 7. júna 2018 sa VI. A trieda zúčastnila školského výletu, na ktorý sa tešila celý rok. Ráno o 7.00 hod. sme sa súkromným dvadsať miestnym autobusom vydali na trasu: TrickLandia (Starý Smokovec) – Vlkolínec – Dom hore nohami (Liptovský Mikuláš) – Poprad.

  TrickLandia je miesto jedinečného putovania Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sme videli námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska  (napr. Vlkolínec, Dunajec, Lačnov, Bojnický zámok a iné). Nachádza sa v nej 24 atrakcií. Obsahujú 15 trick-artových obrazov, rozšírenú (augmented) realitu, antigravitačné miestnosti, najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe a iné. Všetko sme si zdokumentovali prostredníctvom ich aplikácie, ktorú sme si stiahli a naše fotografie sa stali zaujímavejšími.

  Vlkolínec je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu, je od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorova (1 099 m n. m.). Veľmi sa nám páčilo prostredie, v ktorom sa Vlkolínec nachádza.

  Ďalšou zástavkou nášho výletu bol Dom hore nohami v Liptovskom Mikuláši. Je to atypická stavba so všetkým zariadením domu, ibaže všetko bolo hore nohami (kuchyňa, izba, WC). Žiakov táto stavba zaujala rovnako ako lietadlo, ktoré sa nachádzalo v areáli a v ktorom si mohli posedieť a zahrať sa na pasažierov. Posledným bodom nášho výletu bola zastávka v nákupnom centre Max Poprad, kde sme si všeličo nakúpili za posledné peniaze, ale sa aj zabavili na detských atrakciách, ktoré sa nachádzali pred nákupno-zábavným centrom. Unavení, ale s množstvom zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili domov. Žiakov na výlete sprevádzali Mgr. Monika Čechová, triedna učiteľka a Mgr. Erika Salugová.

  Reakcie žiakov: 

  Na výlete sa mi páčila dedinka Vlkolínec. Zachovali sa tam staré domčeky a tradície. Bolo super! (Miroslava Šucová)

  Na výlete vo Vlkolínci bolo super. Páčilo sa mi lietadlo aj Dom hore nohami, ale najlepšia bola Tricklandia. (Patrik Hamrák)

  Na výlete bolo fest najlepšie na svete. Tricklandia bola najlepšia. A páčilo sa mi, že sme boli menší kolektív. (Jakub Klein)

  Páčila sa mi TrickLandia. Páčil sa mi Vlkolínec. Vyhovoval mi autobus. (Martin Franko)

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Do galérie Školský výlet VI. A boli pridané fotografie.

 • Návšteva malej vodnej elektrárne

  Návšteva malej vodnej elektrárne

  Dňa 6. júna 2018 sa žiaci VIII. A triedy spolu s p. zástupcom Ing. Petrom Cenkým a p. učiteľkou PaedDr. Stanislavou Kolářovou zúčastnili exkurzie malej vodnej elektrárne v Gelnici.

  Žiaci mali možnosť vidieť čistenie nádrže, prácu turbín, počítač, ktorý celú výrobu elektriny riadi a drevenú hrádzu. Objektom nás sprevádzal a samotnú jeho činnosť popísal pán Ábel Filo.

  Zapísala: PaeDdr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Návšteva malej vodnej elektrárne boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo v atletike

  Okresné kolo v atletike

  Dňa 5. júna 2018 sa v Gelnici na futbalovom štadióne konali okresné majstrovstvá ZŠ v atletike pod názvom Memoriál Jána Kleina - 5. ročník.

  Našu školu reprezentovalo 10 chlapcov a 10 dievčat v rôznych atletických disciplínach. Najviac sa nám darilo v hode kriketovou loptičkou a behu na 300 m chlapcov, skoku do diaľky a štafete dievčat na 4x300 m. Súťaž bola zároveň prípravou na Spišské športové hry mládeže, ktoré sa konali 9.6.2018 v Spišskej Novej Vsi a Levoči.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  atletika-vysledky-2018.docx

  Do galérie Okresné kolo v atletike boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 2018 - Vyšné Ružbachy

  Škola v prírode 2018 - Vyšné Ružbachy

  Kúpeľné mesto Vyšné Ružbachy a penzión Sonja boli v dňoch 4. - 8. júna 2018 pre žiakov II. A, III. A  a IV. A triedy miestom získavania nových poznatkov, zážitkov a skúseností v škole v prírode. 

  Spolu sa tohto pobytu zúčastnilo 32 žiakov so svojimi triednymi učiteľkami: Mgr. A Fabinyovou, Mgr. D. Papcunovou a Mgr. J. Čurillovou. Týždenný program bol pre žiakov veľmi inšpiratívny. Navštívili sme Ľubovniansky hrad a skanzen, kráter a liečivé pramene, sochárske sympózium Vyšné Ružbachy. Okrem vyučovania a týchto výletov si žiaci zaplávali v bazéne, mali možnosť využiť športoviská penziónu a pobyt v soľnej jaskyni. Domov sme sa všetci vracali s výbornými pocitmi a krásnymi zážitkami.

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, učiteľka

  Do galérie Škola v prírode 2018 - Vyšné Ružbachy boli pridané fotografie.

 • Akcie Zober loptu, nie drogy

  Akcie Zober loptu, nie drogy

  V rámci projektu „Zober loptu, nie drogy" sme sa v dňoch 21. a 22. mája 2018 zúčastnili turnaja v minifutbale mladších a starších žiakov organizovaného ZŠ Bystrany. 

  V kategórii mladších žiakov sme obsadili druhé miesto a v kategórii starších žiakov tretie miesto. Žiakom, ktorí sa turnaja zúčastnili za reprezentáciu školy ďakujeme a k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

  Ďalšou súčasťou spomínaného projektu bol priateľský zápas vo florbale, na ktorý sme si pozvali chlapcov z CVČ Krompachy dňa 4. júna 2018. Zápas sa niesol v priateľskom duchu a žiaci sa už tešia na ďalšie vzájomné stretnutie.

  Zapísal: Mgr. Vladimír Koňak, učiteľ

  Do galérie Akcie Zober loptu, nie drogy boli pridané fotografie.

 • Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane s názvom Do školy na bicykli. 

  Cieľom kampane bolo a stále je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, a to najmä cyklistickú, zvýšiť záujem o šport a priniesť radosť z cesty do školy. Podujatie podporuje jeden zo slovenských najúspešnejších športovcov - cyklista Peter Sagan. 

  V týždni od 21. do 25. mája 2018 všetci žiaci, ktorí prišli do školy na bicykli, dostali kartičku Petra Sagana, ktorú mohli vymeniť za zlú známku. Hoci žiaci prichádzali do školy na bicykli aj pred touto akciou, počas vyššie uvedeného týždňa pribudlo na našej škole cyklistov oveľa viac. Do kampane sa zapojilo vyše 40 žiakov z tried V. A, VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A. Žiaci IX. A boli ostatným žiakom úctyhodným príkladom. Z IX. A prišlo každý deň na bicykli najviac žiakov.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 31. mája 2018 uskutočnila aj akcia, ktorú sme nazvali Tour de Hrišovce. Po vyučovaní spolu 13 žiakov a 3 pedagógovia nasadli na bicykle a vybrali sa na cyklotúru z Kluknavy do Hrišoviec a späť. Cestou sme sa za odmenu zastavili na chladený nápoj a pizzu. Počasie nám prialo, slniečko nás hrialo. Za účasť ďakujem všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do kampane a cyklotúry zapojili.

  Zapísala: PaedDr. Stanislava Kolářová, učiteľka

  Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

 • Spotreba pre život

  Spotreba pre život

  V dňoch 1. až 2. júna 2018 sa žiačky IX.A triedy (Eva Hvizdošová, Sofia Kollárová) a žiačka VII. A triedy (Emma Kišková) zúčastnili vyhodnotenia súťaže spotrebiteľskej výchovy SPOTREBA PRE ŽIVOT, ktoré sa konalo v krásnom prostredí Dunajec Village v Červenom Kláštore.  

  Tento rok sa uskutočnil 21. ročník celoslovenskej a 18. ročník medzinárodnej súťaže. Témou roka 2018 bola KVALITA VÝŽIVY SPOTREBITEĽA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN.  Náš časopis Kluknavský spotrebníček bol ocenený hlavnou cenou. Rady k vytvoreniu časopisu poskytol redakčnej rade v zložení Eva Hvizdošová, Emma Kišková a Sofia Kollárová zástupca RŠ, Ing. P. Cenký. Predsedníčkou komisie bola Mgr. Božena Stašenková, PhD.. Žiačky na vyhodnotení sprevádzala Mgr. Monika Čechová.   

  Zapísala: Mgr. Monika Čechová, učiteľka

  Kluknavsky_spotrebnicek_2018.pdf

  Do galérie Spotreba pre život boli pridané fotografie.

 • Noc v knižnici s Annou zo Zeleného domu

  Noc v knižnici s Annou zo Zeleného domu

  Posledný májový piatok (25. mája 2018) sa konala v škole u žiakov veľmi obľúbená akcia:  Noc v knižnici – Noc s Annou zo Zeleného domu.

  Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si nenechali ujsť možnosť aspoň raz spať v škole, zažiť veľa zábavy a zároveň sa niečo priučiť o jednom z diel svetovej literatúry. Žiaci sa stretli o štvrtej popoludní v škole, kde už na nich čakala  prezentácia o autorke a spomínanom diele. Následne žiaci zisťovali pomocou rôznych úloh svoj postreh, vedomosti i zručnosti. Po krátkej prestávke na občerstvenie ich čakala najzaujímavejšia časť večera – dramatizácia ľubovoľnej ukážky z diela. Najodvážnejší predviedli aj svoje herecké schopnosti.

  Za vedomostnú časť tejto zaujímavej akcie niesli zodpovednosť: Mgr. M. Ferencová, Mgr. M. Čechová a Mgr. E. Salugová a ako pedagogický dozor, zodpovedný za pokojný priebeh noci boli triedni učitelia: PaedDr. S. Kolářová a Ing. J. Nalevanko.

  Zapísala: Mgr. Erika Salugová, učiteľka

  Do galérie Noc v knižnici s Annou zo Zeleného domu boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert ku Dňu detí

  Výchovný koncert ku Dňu detí

  Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta.

  Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.

  Tento rok sme  na MDD privítali finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar 2. Martin Krausz so svojimi hosťami zabalil našim žiakom darček plný piesní a tanca. Žiaci si svoj sviatok uťili plnými dúškami radosti zaspievali, zatancovali i zasúťažili si.

  Zapísal: Mgr. Cyril Krinický, zástupca RŠ

  Do galérie Výchovný koncert ku Dňu detí boli pridané fotografie.

 • Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí

  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili tento rok XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

  V tejto súťaži sa žiačka našej školy, Eva Hvizdošová (IX. A), stala víťazkou v 3. kategórii so svojou prácou s názvom Vesmírna párty.

  Zapísala: Marta Vodová, vychovávateľka

  Do galérie Vesmír očami detí boli pridané fotografie.

 • Deň matiek v elokovanom pracovisku

  Deň matiek v elokovanom pracovisku

  Dňa 18. a 24. mája sa v elokovanom pracovisku v Richnave uskutočnilo vystúpenie žiakov našej školy pri príležitosti sviatku všetkých mamičiek.

  Žiaci si pre mamičky pripravili pásmo básní, piesní a tanečných vystúpení, ktorými vyjadrili lásku a vďaku svojim mamičkám.  

   

   

  TEBE MAMIČKA

  Za Tvoju nehu mamička,
  za Tvoju veľkú lásku,
  za starosť, bozky na líčka,
  za každú pribudnutú vrásku,
  na Tvojej tvári, na dlaniach,
  čo zrobené sú celé,
  nech táto malá básnička,
  tlmočí vďaky tisíceré.

  (učitelia elokovaného pracoviska v Richnave)

  Do galérie Deň matiek v elokovanom pracovisku boli pridané fotografie.

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže ,,Matematický klokan".

  Súťažili v počte 16 žiakov, od prvého až po šiesty ročník. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili títo žiaci: Samuel Cakl  -   I. A, Michal Zimmermann  -  I. A, Noemi Ringošová  -  I. A, Alica Tomašová  - I. A, Brandon Rafael  -  I. A, Filip Zimmermann   -  II. A. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

  Zapísala: Mgr. Janka Čurillová, koordinátor súťaže

  Do galérie Matematický klokan boli pridané fotografie.

 • Beseda s podnikateľom

  Beseda s podnikateľom

  Dňa 11. mája 2018 sa uskutočnila v IX. A beseda s pánom Miroslavom Maslíkom (podnikateľom v oblasti stavebníctva).

  Žiakom porozprával o začiatkoch svojho podnikania, aké klady a zápory podnikanie prináša a nakoniec odpovedal na zvedavé otázky našich deviatakov. Panovi Maslíkovi veľmi pekne ďakujeme, za darček, ktorý nám priniesol a  predovšetkým za to, že si našiel aspoň chvíľu čas a prišiel medzi nás.

  Zapísala: PaedDr. Zuzana Lenártová

  Do galérie Beseda s podnikateľom boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kluknava 43
  Kluknava 43
  053 51 Kluknava
 • riaditeľ: 0915 873 819
  sekretariát: +421 53 447 32 12, 0911 249 627
  ekonóm :+421 53 447 32 78
  zástupca:+421 53 447 32 12,
  elokované pracovisko Richnava: 0910 906 254

Fotogaléria